הדפסה

רז(המנוח) ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול

בפני
כב' השופטת לימור רייך

תובעים

  1. אלי רז (המנוח)
  2. נאוה רז הלפרן
  3. טל רז
  4. גל רז

נגד

נתבעים

המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק מטעם הצדדים ובצרופותיהם להלן המתווה המוצע על-ידי בימ"ש לפיצוי, לצורך סיום התיק בפשרה:
הפסד הכנסה בשנים האבודות-
פיצו בגין תקופת העבר- 78,800 ₪.
פיצוי בגין תקופת העתיד- 80,000 ₪- החישוב בוצע בהתאם להכנסת המנוח בגין קצבת זקנה מטעם המל"ל בסך של 1,038 ₪ ( כפי טענת הנתבעת – סכום הקצבה חולק לשניים ), כל זאת בהיעדר אינדיקציה לתשלום קצבת זקנה לאלמנה מטעם המל"ל , בנוסף לסכום שנקבו בו התובעים בתחשיב מטעמם.

אובדן שירותי בעל, אב וסב-
מוצע פיצוי גלובאלי בסך של 40,000 ₪ לתובעת 2 בגין אובדן שירותי בעל.
בשלב זה, בהיעדר ראיות לא מוצע פיצוי לתובעים 3 ו- 4.

כאב וסבל- 46,258 ₪.

הוצאות קבורה ומצבה- 15,000 ₪.

הוצאות אשפוז- 7,000 ₪.
ניכויים- יש לבצע ניכויים על-פי דין, כולל תשלום בגין קצבת שארים. יוער, כי טענת התובעים לפיה אין לנכות את קצבת השארים אינה עולה בקנה אחד עם הפסיקה הענפה בסוגיה זו.

סכום הניכויים יבוצע בהתאם לחוות דעת אקטוארית מטעם הנתבעת.

לסכום הפיצוי יש להוסיף:  אגרה ושכ"ט עו"ד כדין.

ניתנת שהות לצדדים לשקול את הצעתי.

ככל שלא תוגש כל הודעה / תתקבל ההצעה נקבע מועד לתזכורת במעמד ב"כ הצדדים בלבד ליום 07.07.15 שעה 08:30.

מזכירות תשגר החלטה זו בפקס לצדדים.

ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ה, 22 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.