הדפסה

רוסו ואח' נ' קרן קיימת לישראל ואח'

בפני
כב' השופט בנימין ארנון

המבקש
(התובע)

ג'מיל זדה אריה
ע"י ב"כ עו"ד רמי שלמון

נגד

המשיבים
(הנתבעים)

  1. קרן קיימת לישראל
  2. מנהל מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

3. עמידר החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עפר נתנאל

4. שמעון רוסו
5. ציפורה רוסו
ע"י ב"כ עו"ד רמי פילו

6. עו"ד יעקב נבו
ע"י ב"כ עו"ד רות וקסמן

7. ישראל דקל
ע"י ב"כ עו"ד יריב דקל

8. עו"ד עמירם אלון

החלטה

מונחת לפניי בקשת התובע לכך שבית המשפט יבקר במקרקעין נושא התובענות שבפניי, המתנהלות יחדיו בהליך זה.

טענות הצדדים
התובע טוען כי על בית המשפט לבקר במקרקעין נושא התביעות שבפניי (להלן: "המקרקעין") על מנת שיוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מהראיות שהוגשו, ולהשוות את המציאות בשטח לאמור בטענותיהם של הצדדים.
באשר לטענת הנתבעת 7, עמידר חברה לאומית לשיכון ( להלן: "עמידר"), לפיה ההליך דנן נוגע בשאלת היקף הזכויות שנרכשו בעסקאות המכר נושא התביעה, שאלה אשר אינה יכולה להיות מוכרעת על פי שאלות הנוגעות למצב הטופוגראפי או הגיאוגרפי של הנכס – משיב התובע כי טענה זו אינה לוקחת בחשבון את תביעת הפינוי ואת הראיות שהוגשו לתיק בית המשפט, ובכלל זאת – עדות המפקח מר לוטם ( לרבות חקירתו הנגדית ע"י ב"כ עמידר וב"כ המינהל), שאלות המתייחסות בעיקר למצבו הטופוגרפי והגיאוגרפי של הנכס.
התובע מוסיף וטוען כי חשיבות הביקור רבה גם לנוכח העובדה שהנכס אשר נבנה על המקרקעין נושא התביעות לא עבר שינויים מאז שנות החמישים [ במהלכם חכרו בני הזוג ריקרדו את המקרקעין מהנתבעת 2 – מינהל מקרקעי ישראל ( להלן: "המינהל")].
הנתבעים 5-4 תומכים בבקשה. לטענתם, בתיק זה יש להכריע, בין היתר, בסוגיות הבאות: "התרשלות ומצגי שווא מצד גורמי רישום הזכויות וניהול המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל ועמידר; התרשלות מצד עוה"ד נבו ואילון; מצג שווא, הטעייה, טעות וחוסר תום לב; 'הסגת גבול' וסילוק יד" ( סעיף 1 בתגובת הנתבעים 5-4). לפיכך, לטענתם של הנתבעים 5-4, ביקור של בית המשפט במקרקעין:
יסייע לבית המשפט בהבנת היקף המחדלים ותוצאותיהם;
יסייע לבית המשפט בהבנת מידת האבסורדיות של תביעת סילוק היד שהגישה רשות מקרקעי ישראל;
יסייע לבית המשפט בהבנת מצגי השווא הרשלנים של הרשויות השונות – עמידר ורשות מקרקעי ישראל – כלפי הנתבעים 5-4;
וכן יסייע לבית המשפט להבין את היקף מחדלו של עו"ד נבו – "עד כמה כשל והכשיל את הצדדים לעסקה, על שני שלביה, בהתרשלותו בבדיקת המצב המשפטי, הקנייני והפוססורי של הנכס; עד כמה לא טרח להתאים את החוזים המרושלים שהוציא תחת ידוע למצב ולמצג העובדתי לאשורו; עד כמה הזיק לצדדים לעסקה, על שני שלביה, בהילוכו המרושל, בעצימת עיניו, ב'שיטת' עבודתו, בהסתמכותו הארוגנטית על ' ידיעותיו האישיות' ... ובהתרשלותו ' המקצועית' בכלל" ( סעיף 5 בתגובת הנתבעים 5-4).
הנתבעת 3 מתנגדת לבקשה. לטענתה, ביקור במקרקעין לא יתרום דבר להכרעה בתיק, וזאת בין היתר בשל חלוף כ- 25 שנים מיום רכישתם.
עמידר מתנגדת גם היא לבקשה. לטענתה:
יש לייחד סמכות זו של ביקור במקום נושא התביעה רק " למקרים המצדיקים ביקור כאמור, למשל, כאשר קיים קושי לרדת לשורשה של המחלוקת עובדתית קונקרטית שלא באמצעות מראה עיניים" (סעיף 2 בתגובת עמידר);
"לא הונחה בבקשה כל תשתית המצדיקה שימוש בסמכות של בית המשפט בתיק זה דווקא לעומת תיקים אחרים" (סעיף 3 בתגובת עמידר);
ההליך דנן נוגע לשאלת היקף הזכויות שנרכשו בעסקאות המכר נושא התביעות. דא עקא, "היקפן של זכויות במקרקעין אינו נלמד מאמונה של הרוכש בדבר היקף הזכויות שרכש, הנסמכת על השאלה אם הבית שאותו רכש מצוי לבדו על המגרש, אם המגרש מגודר וכיו"ב שאלות הנוגעות למצב הטופוגראפי או הגיאוגרפי של הנכס" (סעיף 5.2 בתגובת עמידר);
כן טוענת עמידר כי ביקור בנכס לא יועיל משום שהעובדות לגבי המצב הפיסי של הנכס נכון להיום ( ובכלל זאת העובדה שהבית הוא הבית היחיד הניצב כיום על המגרש) אינן שנויות במחלוקת.
הנתבע 6 הודיע לבית המשפט כי הוא משאיר את ההחלטה בבקשה לשיקולו.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה – הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
בנוסף לנימוקים המשכנעים שפורטו לעיל אשר הועלו על ידי התובע ועל ידי הנתבעים 4 ו- 5, אני סבור כי ביקור של בית המשפט במקרקעין עשוי לסייע לבית המשפט בהבנת עדויות שנשמעו במהלך שלב ההוכחות, בהבנת הגדרת הממכר, ובין היתר גם בהבנת נושאים נוספים הקשורים למצבם של המקרקעין בעת ביצוע העסקאות אשר נדונו במהלך בירור התובענות, ובהבנת המחלוקת הנוגעת למהות הממכר ולאופן גידורו של השטח נושא התובענות והתובענה שכנגד ( לפינוי).
בהקשר זה אציין כי התרשמותו של בית המשפט ממצבם הפיסי של המקרקעין והבנוי עליהם עשויה גם לסייע לבית המשפט, בין היתר, בקביעות הנוגעות למהימנות, וזאת – בהתחשב בעדויות שנשמעו.
לאור כל האמור – אני קובע כדלקמן:
דין הבקשה לביקור בית המשפט במקרקעין להתקבל;
הביקור במקרקעין ייערך ביום 22.10.14 בשעה 13:30;
הביקור ייערך בנוכחות הצדדים ובאי כוחם;
מזכירות בית המשפט תמציא החלטה זו למזכירה הראשית של בית משפט זה, אשר תפעל בהתאם לנהלים המקובלים;
בנסיבות העניין – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ' אלול תשע"ד, 15 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.