הדפסה

רוזנפלד זנגלביץ נ' מרקוביץ כץ

בפני
כב' השופטת אנה שניידר

מבקשים

מאיה חיה רוזנפלד זנגלביץ

נגד

משיבים

משה מויסס מרקוביץ כץ

החלטה

1. לפנינו בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 (להלן – החוק).

2. כפי שעולה מהבקשה על נספחיה, המבקשת מצויה בסכסוך גירושין עם בעלה לשעבר, יניב דוד זנגלביץ (להלן – הבעל), אשר מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים.

3. במסגרת זו, הגישה המבקשת בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת בבית המשפט לענייני משפחה נגד הבעל ונגד שותפו, המשיב, אשר דירתו מצויה מול דירת המבקשת (ה"ט 17315-05-14) (להלן – הבקשה).

בבקשתה טענה המבקשת בפני בית המשפט לענייני משפחה כי המשיב התקין מצלמות הצופות אל דלת דירתה, והוא עוקב אחריה ואחרי בתה באופן המטריד ופוגע בפרטיותן, ובהקשר זה הוא פועל כשלוחו של הבעל, שנמצא במקסיקו, ומסוגל לצפות בתיעוד גם ממקום מושבו האמור.

התבקשו צווים האוסרים על המשיב ועל הבעל להתקרב למבקשת ולבתה, להטריד אותן, לעקוב אחריהן, וכן ביקשה המבקשת צו המחייב את הסרת המצלמות.

4. בפסק דינו מיום 15.5.14 קבע כב' השופט ערן שילה כי מדובר בסכסוך שכנים בין שני צדדים שאינם בני משפחה , המבקשת והמשיב (הואיל והבעל נמצא כאמור במקסיקו) , ועל כן נקבע כי הבקשה תימחק, אך צוין כי אין בכך כדי למנוע מהמבקשת לפנות לערכאה המוסמכת בבקשה למניעת הטרדה מאיימת על ידי המשיב, ומכ אן הבקשה שלפנינו.

5. בבקשתה טוענת המבקשת, כי המשיב הוא שותפו של הבעל בעסקיו במקסיקו, איש סודו ויד ימינו, ועל רקע זה אף נרכשו הדירות אחת מול השנייה.

לטענת המבקשת, על אף שמקום מושבו של המשיב הינו במקסיקו, הוא הגיע לדירתו והחל לצלם את מהלכיה ואת מהלכי בתה, במעקב קבוע וגלוי במשך כל שעות היממה, וזאת במטרה לסייע לבעל בהליכים שמתנהלים בינו לבין המבקשת , והכוללים גם החזקת ילדיהם המשותפים (הבן מצוי במקסיקו עם הבעל, והבת מצויה בישראל עם המבקשת).

6. המבקשת צירפה לבקשתה את תגובת המשיב לבקשה שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה.

עיון בתגובת המשיב מעלה, כי לטענת המשיב יש ניסיון חסר תום לב מצד המבקשת לגרור אותו ל סכסוך בינה לבין בעלה.
לטענתו, עצם הגשת הבקשה מוכיחה כי המבקשת אינה מאוזנת ושמה לה למטרה לרמוס כל אדם המצוי בקשר עם בעלה.

עוד נטען, כי המבקשת הסתירה את העובדות האמתיות שבעטיין הציב המשיב מצלמות אבטחה על מנת להגן על עצמו ועל רכושו מפני התנהגותה הפלילית של המבקשת (מריחת חומרים שומניים בעלי ריח חריף על דלת דירתו ומפתנה, חומרים, שהם לטענת המשיב, בגדר טקס פולחני הנועד לכישוף , בשם "שחור", המיועד לקלל אדם, לפגוע במזלו, ולהרע לנפשו) .
יצוין כי המשיב צירף תקליטור גם לבית משפט זה.

7. בסעיפים 4 – 10 לתגובתו טוען המשיב כי הוא הגיע ממקסיקו לחופשה קצרה בלבד בישראל, ביום 18.4.14, יחד עם אמו החולה ו אחותו, בין היתר על מנת לרהט את דירתו אשר נמסרה לו לפני כ- 4 חודשים.

לטענת המשיב, הוא ביקש לשים מבטחו במערכת האכיפה המשטרתית ולא פנה אל בית המשפט על מנת להוציא נגד המבקשת צו למניעת הטרדה מאיימת, הואיל וסבר כי ברגע שתבין המבקשת כי היא צולמה ונתפסה במצלמות בעת מעשיה, וכי המשטרה מעורבת בעניין – תחדל מהטרדתו של המשיב.

8. בדיון שהתקיים בפני ביום 21.5.14 נקבעה הבקשה לדיון במעמד שני הצדדים ליום 25.5.14, אולם ביום 22.5.14 הודיע עו"ד יעקוב סגל, אשר ייצג את המשיב בהליך הקודם בבית המשפט לענייני משפחה, כי הוא אינו מייצג עוד את המשיב, וכי מזה מספר ימים שב המשיב
למקסיקו, שם הוא מנהל את חייו.

כתוצאה מכך, ניתנה החלטה לפיה הדיון ביום 25.5.14 מבוטל, וכי ההחלטה בבקשה תינתן על סמך החומר שבפני בית המשפט.

9. לאחר עיון בכל החומר שהוגש, ואור ההודעה כי המשיב עזב את הארץ ונמצא במקסיקו – נראה כי הבקשה התייתרה.

10. עם זאת, הואיל ולטענת המבקשת המצלמות שהציב המשיב אינן מיועדות להגן על דירתו אלא מטרתן לצלם את דלת ביתה, את המ סדרון, ואת פתחי המעלית וזאת על מנת לעקוב אחריה ואחרי בתה ולפגוע בפרטיותן, והואיל ומהמשיב לא נמצא בארץ – ניתן בזאת צו המאפשר למבקשת להסיט את כיוון פעילותן של המצלמות כך שיהיו מכוונות אך ורק לעבר דלת דירתו של המשיב , וימשיכו אמנם לפעול גם בהעדרו אך מבלי לצלם את דלת דירתה של המבקשת אלא את דלת דירתו בלבד.

בכך יושג האיזון שבין זכותו של המשיב להגן על רכושו, גם בהעדרו, לבין זכותה של המבקשת לפרטיות.
מובהר בזאת ומודגש, כי הסטת כיוון המצלמות, כאמור לעיל, תיעשה בידי בעל מקצוע בלבד, מבלי לפגוע בדרך כלשהי במצלמות עצמן, ומבלי לגרום להן נזק, כך שכאשר ישוב המשיב, ביום מן הימים, לדירתו – יוכל לשוב ולחדש את פעילותן המלאה של המצלמות שהוצבו על ידו וזאת על מנת להגן גם על עצמו בעת שהותו בישראל , ולא רק על רכושו.

11. בכפוף לאמור לעיל בפסקה 10 - אני מורה על מחיקת הבקשה.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח עותק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ד, 29 מאי 2014, בהעדר הצדדים.