הדפסה

רווה נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופטת ריבה שרון

התובע

חביב רווה
- ע"י ב"כ עוה"ד דניאל גינת

נגד

הנתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד אהרון שפרבר ואח'

החלטה

1. התובע- יליד 1944, היה מעורב בת.ד נשוא התביעה מיום 5/3/14 (להלן: "התאונה").
לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו ובחנתי את טענות הצדדים, מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה ולו מחמת הספק, וראו גם החלטה קודמת .

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי את ד"ר משה לוינקופף (להלן: "המומחה"). המומחה יואיל ליתן חוות דעת בעניינו של התובע בקשר עם התאונה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר בתחום המינוי- חלקם או כולם, האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל, להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים עתידיים- מהותם, תדירותם, עלותם וכיו"ב. הכל- בשים לב אף לרקע הרפואי ותוך התיחסות לנכות כוללת בתחום האורתופדי, ככל שיש כזו.

3. למניעת תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע (רק) אם קיימת מניעה אובייקטיבית ממשית שבגינה יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. בהעדרה- יצוין הדבר בפתח חוו"ד.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - ישאו בשלב זה ה צדדים בחלקים שווים, כמימון ביניים בלבד. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 ממועד פנית בכ"ת אל המומחה, ואם לא יגיע - יפעלו מיד לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו. העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה לאחר התשלום. אבקש להקפיד על כל האמור בסעיף זה, ליזום את בירור שכ"ט, לדאוג לפרעונו במועד, ולחסוך מהמומחה את הטרדה הכרוכה בקבלת שכרו, לא כל שכן- בקשות ופניות מיותרות לבית המשפט בנושא.

5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה ויבקש כי יקבע מועד לבדיקה, אך עליו ובאחריותו להקפיד כי זו לא תקוים לפני חלוף 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת. המועד יודע לב"כ הנתבע ת מיד לאחר תיאומו .

6. הצדדים ימציא לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בהתאם לדין ולפסיקה. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה/המצאת בדיקות עזר משלימות שיבקש.

8. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים- בתוך 30 יום ע"י כל צד.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום. ככל שנדרשים צווים כלפי גופים, יש להגיש בקשה בצירוף עמדת התובע מראש, למניעת עיכובים.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

11. הצעתי תשלח בדואר, בבוא העת. ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך שכן לא קבוע מועד להמשך.

החלטתי תשלח למומחה ולב"כ הצדדים
חג שמח.
ניתנה היום, י"א ניסן תשע"ה, 31 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.