הדפסה

רודקביץ' (שישקין) נ' לייזר קוסמטיקס ד.א. בע"מ ואח'

29 יולי 2015

לפני:

כב' הנשיאה – אפרת לקסר

התובעת
ילנה רודקביץ' (שישקין) ת.ז. XXXXXX347
ע"י ב"כ: עו"ד אריק שלו ואח'
-
הנתבעים

  1. לייזר קוסמטיקס ד.א. בע"מ 514656149
  2. דורון אלדר
  3. שיא קוסמטיקס בע"מ 514995810

פסק דין בהעדר הגנה

 1.        ביום 30.3.14 הגי שה התובע ת תביעה נגד הנתבע ים.
 2. התובעת מסר ה את כתב התביעה ואת הדרישה להגשת כתב הגנה לנתבעת 1 ביום 18.5.14 . תצהיר מבצע המסירה הוגש לתיק.
התובעת מסרה את כתב התביעה ואת הדרישה להגשת כתב הגנה לנתבעת 3 ביום 18.5.14 . תצהיר מבצע המסירה הוגש לתיק.
3.         הנני רואה את המסירות לנתבע ות 1 ו – 3 כמסירות כדין.
באשר לנתבע 2, התובעת לא ביצעה לו מסירה כדין ולכן ובהמשך להחלטה מיום 29.6.15, הנני מורה על מחיקת התביעה כנגדו.
4.         עד היום לא הוגש כתב הגנה, על ידי הנתבעות 1 ו- 3, הגם שהמועד לכך חלף. בנסיבות כאמור, מתקבלת בקשת התובעת למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד נתבעות אלה וזאת עפ"י תקנה 43 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב 1991.
פסק הדין ניתן על יסוד האמור בכתב התביעה בלבד.

5.        אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעות 1 ו-3, ביחד ולחוד, לשלם לתובע ת את הסכומים כדלקמן:
א.        פיצוי בגין הפרת חוק הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ב. פיצוי בגין אי תשלום שכר עבודה לחודש נובמבר 2013 בסך של 5,760 ₪ בצירוף פיצויי הלנת שכר כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ג. פיצוי בגין אי ביצוע הפרשה מלאה לקופת גמל בסך של 21,726 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ד. החזר בגין ניכוי שלא כדין בסך של 3,248 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ה. גמול שעות נוספות בסך של 13,885 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ו. דמי חגים בסך של 6,982 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ז. פידיון חופשה בסך של 14,169 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ח. דמי הבראה בסך של 5,236 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
ט. דמי הודעה מוקדמת בסך של 6,045 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
י. פיצויי פיטורים בסך של 30,175 ₪ בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
יא. פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר בסך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
יב. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 33,135 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.12.13 ועד הפירעון.
יג.        הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪.
 
ניתן היום, י"ג אב תשע"ה, (29 יולי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .