הדפסה

רבני ואח' נ' לנגה ואח'

בפני
כבוד ה שופטת שרון לארי-בבלי

תובעת

אילנית רבני

נגד

נתבעים

  1. יעקב לנגה
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

נג

הצדדים השלישיים

  1. עו"ד מרדכי קומודופר
  2. הראל חברה לבטוח בע"מ

החלטה

1. לנוכח המחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים ולאחר שניתנה לצדדים האפשרות להודיע עמדתם בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת שיעור נכותה של התובעת. לפיכך אני ממנה את ד"ר שאול בייט מבי"ח הדסה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה. על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: " התקנות"), ובכלל זה הוראת תקנה 130 (ב) לתקנות.
2.         הצדדים ישאו בשכ"ט המומחה בסך 4,500 ₪ ומע"מ בחלקים שווים וכמימון ביניים. כל אחד מהצדדים ישלם ישירות למומחה את חלקו בשכר תוך 30 יום ולאחר קבלת דרישת תשלום אשר תומצא לאלתר לצדדים.
המומחה יחל במלאכתו לאחר קבלת מלוא השכר.
3.         הצדדים יפנו למומחה ישירות וימציאו לו את מלוא התיעוד הרפואי שברשותם, ובכלל זה חוות-דעת המומחים.
4.         חוות-הדעת תומצא לבית המשפט עד ליום 15.04.16.
5.         המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ו, 25 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.