הדפסה

ראנגסאן נ' פטריות הנגב בע"מ

18 נובמבר 2015

לפני:

כב' השופט דורי ספיבק

התובע:
סופאנוואן ראנגסאן דרכון תאילנדי מס' 712362 Y
ע"י ב"כ עו"ד יגאל קלדרון
-
הנתבעת:
פטריות הנגב בע"מ ח.פ. 513708503

פסק דין

1. ביום 25/08/2015 הגיש התובע תביעה נגד הנתבעת בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעת וסיומה.

2. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה ביום 09/09/2015 , לא הגישה כתב הגנה.
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ומשזה לא הוגש אף בחלוף "ארכה אחרונה" שניתנה לנתבעת בהחלטתי שניתנה ביום 25/10/2015, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד כתב התביעה בלבד.
 
4. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. הפרשי שכר מינימום בסך של 35,520 ₪, בתוספת פיצויי הלנת שכר בסך של 10,000 ₪ . שני הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ב. פיצויי פיטורים בסך של 18,299 ₪ בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בסך של 10,000 ₪ . שני הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ג. תוספת וותק בסך של 1,475 ₪.
ד. קרן פנסיה בסך של 11,945 ₪.
ה. קרן השתלמות ומלגות בסך של 1,991 ₪.
ו. דמי כלכלה בסך של 6,080 ₪.
ז. מענק שנתי בסך 5,212 ₪.
ח. דמי הבראה בסך של 5,194 ₪.
ט. חופשה שנתית בסך של 9,199 ₪.
י. חופשת חג בסך 4,735 ₪.

לסכומים שבסעיפים ג' עד י' יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 25/08/2015) ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 5,000 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ו' כסלו תשע"ו, (18 נובמבר 2015), בהעדר הצדדים.