הדפסה

ק.ט. חברה לניהול עסקים מסעדת הבאר ואח' נ' מועצה מקומית זכרון - יעקב

בפני הרכב כב' השופטים:
י. גריל, שופט בכיר (אב"ד)
ת. שרון נתנאל, שופטת
ס. ג'יוסי, שופט
המערערים:

  1. ק.ט. חברה לניהול עסקים מסעדת הבאר
  2. דב איפנברג

באמצעות עו"ד י. ביין ואח'

נגד

המשיבה:
מועצה מקומית זכרון - יעקב
באמצעות ב"כ עו"ד גדיש ואח'
החלטה

המשיבה תמציא לעיוננו את כל המסמכים, כפי שפירטנו בהחלטתנו הקודמת מיום 25.1.15 עם העתק של המסמכים ישירות לב"כ המערערים, והדבר ייעשה לא יאוחר מתאריך 16.2.2015.

ככל שהמסמכים ו/או חלקם לא יאותרו על-ידי המשיבה, תצרף המשיבה תצהיר של גורם מ וסמך מטעמה בכל הנוגע לניסיונות החיפוש והמאמצים שהושקעו באיתור המסמכים המבוקשים.

כמו כן, ולא יאוחר מתאריך 16.2.15 , ימציאו המערערים את תצהירי דייר יוצא ודייר נכנס, , ככל שיאתרו מסמכים אלה, עם העתק לב"כ המשיבה.
אם לא יאותרו המסמכים על ידי המערערים, יצרפו הם תצהיר מטעמם לגבי ניסיונות החיפוש והמאמצים באיתורם, כפי שגם צויין לעיל לגבי המשיבה.

המזכירות תמציא החלטה זו בהקדם לב"כ שני הצדדים.
התיק יובא לעיוננו ביום 16.2.2015.

ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ה, 01 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

י' גריל, שופט, ס. נשיא
[אב"ד]

ת. נתנאל-שרון, שופטת

ס. ג'יוסי, שופט