הדפסה

ק.ט. חברה לניהול עסקים מסעדת הבאר ואח' נ' מועצה מקומית זכרון - יעקב

בפני הרכב כב' השופטים:
י. גריל, שופט בכיר (אב"ד)
ת. שרון נתנאל, שופטת
ס. ג'יוסי, שופט
המערערים:

  1. ק.ט. חברה לניהול עסקים מסעדת הבאר
  2. דב איפנברג

באמצעות עו"ד י. ביין ואח'

נגד

המשיבה:
מועצה מקומית זכרון - יעקב
באמצעות ב"כ עו"ד גדיש ואח'

החלטה

1. אנו שוקלים להורות לבאי כח הצדדים להמציא לבית משפט זה את כל פנקסי חשבונות הארנונה ו/או הדרישות לתשלום ארנונה, החל מתחילת שנת 1985 ועד סוף שנת 1988, המתייחסים לכל המבנה שבמחלוקת, הנמצא בחלקה 27, גוש 11300 (הכוונה לכל המבנה, ללא קשר לטענות צד זה או אחר לגבי השאלה מתי הושכר חלק זה או אחר שלו).

2. עוד ובנוסף שוקלים אנו להורות לבאי כח הצדדים להמציא לבית משפט זה את הסכם השכירות המוגנת שהיה לגבי המושכר הנזכר בהסכם 1986 בין המועצה לבין מר כהן יוסף והתרשים שצורף אליו, וכן תצהיר דייר יוצא, ותצהיר דייר נכנס.

3. על באי כח שני הצדדים להודיענו עמדתם לעניינים שבנדון עד יום חמישי 29.1.15.

למזכירות: נבקש להמציא החלטה זו לבאי כח שני הצדדים בהקדם בפקס ידני.

התיק לעיון האב"ד ליום 29.1.15.
ניתנה היום, ה' שבט תשע"ה, 25 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

י' גריל, שופט בכיר
[אב"ד]

ת. נתנאל-שרון, שופטת

ס. ג'יוסי, שופט