הדפסה

קרומר ואח' נ' עיריית בת ים ואח'

19 נובמבר 2015
עו"ד אילנה קרומר
המערערת
-

  1. עיריית בת ים
  2. עו"ד ארז פודמסקי

המשיבים
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, השופטת סיגל דוידוב- מוטולה
נציג ציבור (עובדים) מר שי צפריר
בשם המערערת עו"ד סיגל פעיל ועו"ד מיכל הולצמן
בשם המשיבים עו"ד עודד שטרוזמן

פסק דין

1. בשלב זה של הערעור ולאחר מיצוי טיעוני הצדדים ובעקבות שמיעת דבריהם הוצע לצדדים להגיע להסדר הבא:
"1. כל צד יחזור בו מערעורו.
2. חיוב המערערת לשלם למשיב 2 הוצאות משפט – יבוטל.
3. קידומה של המערערת יבחן בתום לב, על פי הדין ועל פי הנהוג בעירייה לגבי אופן קידומם של עובדים ועורכי דין העובדים בעירייה.
4. שני הצדדים יפעלו לקיום מערכת יחסים תקינה, הוגנת וראויה ביניהם, כיאה במקום עבודה, כאשר מדובר ביחסי עובד ומעסיק.
5. בנסיבות הענין משאירים הצדדים את עניין פסיקת ההוצאות בערעור לשיקול דעת בית הדין."
2. הצדדים קיבלו את המלצת בית הדין והצעתו ולאור הסכמתם ניתן לה בזאת תוקף של פסק דין.
3. על הצדדים לפעול בהתאם למוסכם עליהם כאמור לעיל.
4. לאחר ששקלנו בדבר החלטנו שכל צד ישא בהוצאותיו בערעור זה.
ניתן היום, ז' כסלו תשע"ו ( 19 נובמבר 2015), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

מר שי צפריר,
נציג ציבור (עובדים)