הדפסה

קרה נ' בן סעדון

בפני
כב' השופט אריאל ואגו

המבקש:

דוד קרה
ע"י ב"כ עו"ד יפעת בן אבי בר-און
נגד

המשיב:

דוד בן סעדון
ע"י ב"כ עו"ד אורית סער

החלטה

בזיקה לדיון הקבוע בנושא הסעד הזמני ליום 14/8/13, הריני מוצא לנכון להבהיר לצדדים ולשיקולם את המערך הראייתי הקיים.

עד לרגע זה לא הוגש תצהיר אישי של המבקש ולא הודע על התייצבותו מחו"ל לדיון הקבוע ע"מ ליתן עדות ולהיחקר עליה.

בפלוגתא העובדתית היחידה, הגורלית להכרעה, בדבר היקף ידיעתו של המבקש על הקשר העסקי הנוכחי בין הבורר למשיב ( התיקים שבטיפול משרד גרנות), אין גרסה כלשהי של המבקש בפני. ברי, כי אביו אינו יכול לספק על כך ראיה קבילה, ואף אינו מתיימר לעשות כן. כב' הבורר הבהיר כי לשיטתו, המבקש היה מעודכן בקיום הקשר, נכון למועד הדיון בבימ"ש השלום באשקלון.

בהיעדר אפשרות לקבוע ממצא עובדתי, ולו לכאורי, בשאלת הליבה הטעונה הכרעה ( נדמה כי אין מחלוקת בנקודה המשפטית שלפיה , על בסיס ההלכה הפסוקה, באם ההסכמה לזהות הבורר כפי ש"אושררה" בעת הדיון באשקלון נעשתה על בסיס מידע מלא ועדכני לנדון, כי אז אין מקום להעברת הבורר מתפקידו, אף בלי להכנס לעובי הקורה של נימוקי הבקשה), נראה, במלוא הזהירות,כי הדיון לא יכול שיסתיים בהענקת הסעד הזמני המבוקש ( עיכוב המשך הליכי הבוררות).

לפיכך- ככל שיש כוונה לצייד את תיק ביהמ"ש, ואת ב"כ המשיב, בתצהיר כדין מטעם המבקש, אישית, (ולהעמידו כמובן לח.נ., ככל שיתבקש), יש לעשות כן ללא דחוי, ובמועד שיאפשר התכוננות והיערכות לכך ( עד לא יאוחר ממחר, 13/8/13 בשעות לפנה"צ).

ככל שאין כוונה מצד ב"כ המבקש לפעול כאמור, נדמה, כי יהא עליה לשקול,בשנית, לאמץ הצעת ביהמ"ש והמלצתו כפי שעוגנה בהחלטות קודמות. ברי, כי גם בכך לא יהא לייתר הצורך בהוכחת העובדות המקימות את עילת הבקשה, במסגרת הדיון בתיק העיקרי.

יוטעם, כי לנוכח ההתנגדות והטענה הממוקדת שהועלתה, לנדון, ע"י ב"כ המשיב, ומשיש ממש בנטען,לא תתכן התרת העדת האב, בכל הכבוד, אודות ידיעותיו של בנו, המבקש, או היעדרן.

ככל שלא יודע אחרת ע"י הצדדים- הדיון הקבוע יעמוד בעינו ( שימת הלב כי מדובר ביום תורנות פגרה עמוס, אפשר שלא נצליח להחל בדיון במועד המתוכנן, ושלוחה התנצלות מראש, אם כך יקרה).

המזכירות מתבקשת לשגר ההחלטה בדחיפות לבאות כח הצדדים.

ניתנה היום, ו' אלול תשע"ג, 12 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.