הדפסה

קרדן רכב בע"מ נ' לוי

בפני
כב' השופט ירון גת

התובעים
א.פ.ר.י נכסים השקעות ובנין בע"מ – בתיק 4853-08-12

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ – בתיק 47183-11-12

נ ג ד

הנתבעים
אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
בתיק 4853-08-12 ובתיק 47183-11-12

פסק דין

לפניי תביעות כספיות מאוחדות בסדר דין מהיר, שעילתן נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.
התביעה בתיק 47183-11-12 הנה מיום 25.11.12 וע"ס 6,732 ₪.
התביעה בתיק 4853-08-12 הנה מיום 2.8.12 וע"ס 3,725 ₪.
יוער כי לתיק זה אוחד בטעות תיק 12014-12-13. על כן, הוריתי על פיצולו של תיק זה מהתיק המאוחד, וניתן בו פסק דין בנפרד.
לפיכך, פסק דין זה מתייחס אך ורק לתיקים 47183-11-12 ו-4853-08-12, תוך שהוסכם בין הצדדים כי ההכרעה בתיקים אלו תחייב גם בתיק 12014-02-13 מבית משפט השלום בראשון-לציון.
נערכה לפניי ישיבה מקדמית, שבה נשמעו ראיות הצדדים, ובכללן עדויות הנהגים המעורבים.
במסגרת הישיבה שהתקיימה הושג בין הצדדים הסדר, כמפורט בפרוטוקול הדיון, על פיו, בין השאר, הסמיכוני הצדדים לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה ועל פי שיקול דעתי, ללא הנמקה וללא גבולות, בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
על סמך כל החומר שלפני, לרבות ממצאי חקירות העדים, תוך שאני נותן משקל להסכמה בין הצדדים, ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, אני מורה על קבלת התביעות, לאחר שמצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעת.
לפיכך, בתיק 47183-11-12 על הנתבעת לשלם לתובע ת את הסכומים הבאים:
סך של 6,732 ₪ בגין הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה, 25.11.12, ועד ליום התשלום המלא בפועל.
החזר אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה, 25.11.12, ועד ליום התשלום המלא בפועל.
סך של 700 ₪, בגין שכר העדים הפסוק בו חויב הצד התובע.
סך של 900 ₪ בגין שכר טרחת עורך-דין.
בתיק 4853-08-12 על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:
סך של 3,725 ₪ בגין הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה, 2.8.12, ועד ליום התשלום המלא בפועל.
החזר אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה, 2.8.12, ועד ליום התשלום המלא בפועל.
סך של 900 ₪ בגין שכר טרחת עורך-דין.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ג' תמוז תשע"ד, 01 יולי 2014, בהעדר הצדדים.