הדפסה

קסו נ' בסט ביי רשתות שיווק בע"מ ואח'

בפני
ד"ר אברהם אברהם, נשיא (בפועל)

מבקשים

יוסף קסו

נגד

משיבים

בסט ביי רשתות שיווק בע"מ

בקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בנצרת (כב' השופט יובל שדמי) בתיק 25135-03-15

פסק דין

המבקש רכש מן המשיבה מכשיר טלפון סלולרי. כשהגיע לביתו הוא מצא את המכשיר פגום, ולכן השיבו למשיבה, ששלחתהו לתיקון. בהמשך הוצא למבקש מכשיר טלפון חלופי חדש, אלא ש זה סרב לקבלו, כיוון שחשד כי אין הוא מכשיר חדש, הואיל ולא בא בתוך קופסא, כמקובל במכשיר חדש. מכאן תביעתו, שלבד מדרישה להחזר כספו (כארבעת אלפי ₪) כללה התביעה דרישה לפיצויים על עוגמת נפש בסך 20,000 ₪.
המשיבה התגוננה מפני התביעה בטענה, כי עשתה כל שלאל ידה על מנת ליתן שירות הולם למבקש, ולבסוף גם הציעה לו מכשיר חדש, אלא שהוא סרב לקבלו. היא כפרה בטענה, כי מדובר היה במכשיר משומש שהוצע למבקש, והסבירה כי מכשיר חדש הוצא מן הקופסא (והוצע למבקש) , המכשיר הפגום (שנמכר למבקש) הוכנס לאותה קופסא על מנת לשולחו ליצרן, וכך יצא שהמכשיר החדש שניתן למבקש לא היה בתוך קופסא כאמור.
בית המשפט קמא דחה את גרסת המבקש על כלל מרכיביה, וקיבל את עמדת נציגי המשיבה כמהימנה. הוא התרשם שהמשיבה עשתה כל שלאל ידה על מנת ליתן שירות ראוי למבקש, אלא שהמבקש נהג בחוסר סבלנות לכל אורך הדרך , ולבסוף גם דחה את הצעתה ליתן לו מכשיר חליפי חדש. השופט קמא הנכבד גם קיבל את ההסבר שבא מפי נציגי המשיבה, לפיו הוצע למבקש מכשיר חדש. משום כל אלה דחה בית המשפט קמא את התביעה, תוך שהוא נמנע מלהשית על המבקש הוצאות משפט.
על פסק דין זה מלין המבקש, בבקשת רשות ערעור שהניח לפניי, ובה הוא מבקש לשכנע כי כב' השופט קמא שגה באמצו את עמדת המשיבה, ולבכרה על פני גירסתו שלו.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק בית משפט קמא, ולאחר ששקלתי בטענותיו של המבקש, מצאתי לדחות את בקשתו, בלא שאדרש לתשובת המשיבה. הלכה למעשה מבקש הימני המבקש לשנות מקביעת ממצאים שבעובדה שיצאו מלפני בית המשפט קמא, ובכגון זה אין ערכאת הערעור מתערבת, לא כל שכן כאשר קביעת הממצא העובדתי באה מתוך התרשמות בלתי אמצעית מן העדים, כפי שארע בענייננו. לכך נוספת ההלכה, לפיה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות תיענה במשורה, משום אופיו של ההליך, שצריך יהא פשוט ומהיר. בענייננו, כאמור, בית המשפט קמא התרשם מן העדים, ועל יסוד התרשמות זו העדיף את עמדת המשיבה. על בסיס קביעתו העובדתית, לפיה יחסה של המשיבה למבקש היה ראוי, והקביעה לפיה למבקש הוצע מכשיר חליפי חדש ולא משומש, הרי שאין לראות כל פגם בפעולותיה של המשיבה, ולכן אין לראות כל שגגה במסקנת השופט הנכבד קמא בדחותו את התביעה.
משום כל אלה הנני דוחה את בקשת הרשות לערער. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ז תשרי תשע"ו, 29 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.