הדפסה

קניבסקי ואח' נ' עירית חיפה

מספר בקשה:9
בפני
כב' השופט אייל דורון

המבקשים (התובעים)

  1. מוטי שמואל קניבסקי
  2. שרה בילקר-קניבסקי

שניהם ע"י עו"ד מוטי קניבסקי

נגד

המשיבה (הנתבעת)

עיריית חיפה
באמצעות השירות המשפטי של עיריית חיפה

החלטה

בעניין: "בקשה לקביעת סמכות ו/או להעברה"

הבקשה "מתכתבת" עם פסק דינו של כב' השופט א' שדה, בערעור על החלטת הרשם (ע"ר 29313-09-11), ואף נרשם בכותרתה, תחת מספר הליך זה, כי היא מוגשת "בפני כב' השופט אהרון שדה".

ככל שלתובעים השגות על פסק דינו של כב' השופט שדה, הם רשאים לתקוף את פסק הדין בדרך הקבועה בדין.

ככל שהתובעים סבורים כי אין לבית משפט זה סמכות עניינית לדון בתביעתם שלהם , הם רשאים להגיש בקשה למחיקתה, להפסקתה, או כל בקשה אחרת כפי שימצאו לנכון.

הבקשה נדחית, ללא צורך בקבלת תשובת המשיבה.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשע"ב, 02 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.