הדפסה

קנול נ' המוסד לביטוח לאומי

פרדי קנול
המבקש

-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש – עו"ד סאמי אבו ורדה ו/או עו"ד אמיר ח'טיב
בשם המשיב – עו"ד רועי שביט

פסק דין

השופטת נטע רות

  1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (ב"ל 31497-01-15; סגנית הנשיא איטה קציר) בו נדחו טענותיו של המבקש בנוגע להחלטתה של הוועדה הרפואית לעררים (פגיעה בעבודה) מיום 5.1.15 אשר קבעה כי לא נותרה למבקש נכות בתחום הנפשי בשל אירוע מיום 22.8.11.
  2. במסגרת החלטתי מיום 17.8.15, הורתי למשיב להגיש תגובה לבקשה ולהתייחס, בין היתר , גם להצעה הבאה:

"תינתן למבקש רשות ערעור; בית הדין ידון בבקשה כבערעור על יסוד המסמכים שבתיק ויינתן פסק דין בהסכמה לפיו: עניינו של המבקש יוחזר לוועדה על מנת שתשוב ותבחן את מצבו הנפשי. זאת, תוך התייחסות מנומקת לתלונות המבקש, למסמכים שיוצגו לה ותוך פירוט הבדיקות שיערכו למבקש בתחום הנפשי והממצאים שיימצאו."

3. במסגרת התגובה שהגיש ביום 6.9.15, כתב המשיב כך:

"בהתאם להחלטת בית הדין מיום 17.8.15, מתכבד המשיב להודיע כי לפנים משורת הדין מוסכם כי בקשת רשות הערעור תתקבל, בית הדין ידון בבקש ה כבערעור ועל יסוד המסמכים הנמצאים בתיק, עניינו של המבקש יושב לוועדה הרפואית על מנת שתשוב ותבחן את מצבו הנפשי של המבקש. זאת תוך התייחסות מנומקת לתלונות המבקש למסמכים הרפואיים שיומצאו לה ותוך פירוט הבדיקות שיערכו למבקש בתחום הנפשי והממצאים שימצאו."

4. בהחלטה מיום 17.9.15 הוריתי למבקש להודיע עד ליום 24.9.15 האם ניתן ליתן פסק דין בהסכמה, בהתאם לאמור בתגובת המשיב מיום 6.9.15.

5. ביום 21.9.15, הודיע המבקש לבית הדין כי "הוא מברך את המשיב על ההסכמה."

6. לאור הסכמת הצדדים, החלטתי לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות. זאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991.

7. לאור האמור, ניתן אפוא תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, כמפורט בסעיף 3 לעיל וכמ ופיע בתגובת המשיב מיום 6.9.15.

8. בנסיבות העניין, משההליך הסתיים בהסכמה, הרי שלא מצאתי מקום לפסוק הוצאות ושכר טרחת עו"ד לזכות המבקש בהליך זה.

ניתן היום, כ"ג תשרי תשע"ו (06 אוקטובר 2015) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.