הדפסה

קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ נ' יהודה ואח'

בפני
כבוד ה רשמת בכירה איילת הרץ-טופז-אחיעזר

תובעת

קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ

נגד

נתבעים

1.אבירן יהודה
2.רוני בוארון

פסק דין

בתוקף סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984, הנני קובעת כדלקמן:

ממכלול העדויות והראיות שהובאו בפני, לאחר שעיינתי בכתבי טענות הצדדים ובתמונות הנזק ושמעתי העדים מטעם הצדדים, התרשמתי כי יש מקום לקבל את התביעה בחלקה ולחלק את האחריות כך שהנתבעים ישאו ב 30% מהאחריות לתאונה וזאת לאור כך שמדובר בגרסה מול גרסה כאשר תמונות הנזקים תומכות בשתי הגרסאות, ברם גם אם נקבל גרסת הנהג מטעם ה נתבעים, הרי שעל פי מיקום הנזקים בחלק האחורי של רכב התובעת, היה על הנתבע להבחין בה ולמנוע התאונה.

אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים, באמצעות הראל חברה לביטוח בע"מ, לשלם ל תובעת סך של 2,381.4 ₪ (המהווה 30% מסכום התביעה) בצרוף אגרת משפט בסך 355 ₪. סכומים אלה ישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק, מיום 1.12.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל, וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

כמו כן בנסיבות דנן כל צד יישא בהוצאות העדים מטעמו.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.