הדפסה

קליין נ' שבס נציבות ירושלים מחלקת האסיר ואח'

העותרת:
יפה קליין
נגד
המשיבים:

  1. שבס נציבות ירושלים מחלקת האסיר
  2. פרקליטות מחוז דרום - פלילי

פסק דין

העותרת משרתת בשירות בתי הסוהר מזה כ 25 שנה. בשנים האחרונות היא משמשת בתפקיד רשם כלא "דקל". הקצינה הממונה עליה ישירות היא מישר אילנית עטיה (להלן:"מישר עטיה").

בתאריך 29.5.13 נערך לעותרת ראיון ע"י מישר עטיה, בו היא הטיחה בה האשמות שונות והודיעה לה שהיא מודחת מתפקידה לאלתר והיא מועברת לאגף משאבי אנוש לשיבוץ מחדש. בהמשך, נערכו לעותרת ראיונות נוספים, ע"י מישר עטיה וע"י אחרים, שבאחרון שבהם, שנערך ע"י קצינת ניהול הכליאה, נכתב כי יחסי העבודה העכורים שבין העותרת למישר עטיה אינם מאפשרים עבודה משותפת שלהן וכי לאור העובדה שהעותרת היתה ממילא צפויה לבצע רוטציה בתפקידה, יימצא לה תפקיד במשרד הרישום באחת מיחידות המחוז. ואכן, העותרת שובצה לתפקיד רשם כלא "אשל".

עתירת העותרת, ובקשתה לצו ביניים המורה למשיבים להחזירה לאלתר לתפקידה בכלא "דקל" ולהימנע מלאייש את התקן שלה בכלא "דקל", מבוססות בעיקרן על החלטת מישר עטיה להדיחה מתפקידה.

בתגובת המשיבים לבקשה ולעתירה, אישרו המשיבים כי הראיון שנושאו הדחת העותרת מתפקידה, נעשה ע"י מישר עטיה בחוסר סמכות. לטענתם, העברת העותרת, מתפקידה כרשמת כלא "דקל" לתפקיד רשמת כלא "אשל", נעשתה כחלק ממדיניות מפקד המחוז, שנכנס לתפקידו בזמן האחרון, לבצע סבב סיום קדנציות לכל בעל תפקיד המשמש בתפקידו כ- 4 שנים. העותרת משמשת בתפקידה מזה כ-4 שנים ועל כן היא נכללה בסבב החלפות התפקידים.

לתמיכה בטענותיהם ציינו המשיבים את העובדה כי בחודש האחרון התקיימו כ 104 סיומי קדנציה וחילופי תפקידים בין בעלי תפקידים שונים במחוז. וציינו, כי בסבב הרוטציה הנוכחי השתתפו גם בעלי תפקיד "רשם" אחרים מלבד העותרת – סוהר מכלא "אלה" הועבר לכלא "דקל", העותרת הועברה מ"דקל" ל"אשל" וסוהר שלישי הועבר מכלא "אשל" לכלא "אלה". עוד צויין, כי כלא "אשל" וכלא "דקל" נמצאים באותו מתחם וכי שכרה ותנאי שירותה של העותרת לא יפגעו מהשינוי. ונטען, כי השבת העותרת לתפקידה בכלא "דקל" תחייב העברתם חזרה של עובדים אחרים מתפקידם הנוכחי, באופן העלול לגרום לפגיעה בסדר ובארגון במערכת העבודה במחוז בשלושה בתי סוהר.

אמנם, העותרת הזכירה בעתירתה את הודעת מפקדיה כי היא מועברת לתפקידה החדש כחלק מסבב רוטציה כללי, והיא התייחסה לעניין זה בקצרה בעתירתה ובטיעוני בא כוחה בדיון בבקשה, אולם, כאמור, עיקר טענותיה הופנו נגד "החלטת" מישר עטיה על הדחתה, שהסתבר, כאמור, שהמשיבים מודים שהיא נעשתה בחוסר סמכות ושהיא חסרת תוקף.

נוצר מצב, שעילת העברת העותרת לתפקידה החדש, כנטען ע"י המשיבים, הקשורה להחלטת מפקד המחוז (כשאין חולק על סמכותו של מפקד מחוז בשב"ס להחליט על שיבוץ בעלי תפקידים ברמת דרגת העותרת, בתחום המחוז עליו הוא מופקד), לא הותקפה חזיתית ע"י העותרת. בנתונים אלה, סיכויי העותרת לזכות בעתירתה כפי שהיא, אינם גבוהים.

גם מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת העותרת. כאמור, העותרת שובצה לאותו תפקיד אותו מילאה בכלא "דקל". אין פיחות במעמדה לעומת מעמדה הקודם ואין שינוי בתנאי העסקתה או בנוחות הגעתה אל מקום העבודה - בתי הכלא "דקל" ו"אשל" נמצאים באותו מתחם ממש. מאידך, תפקיד הרשם בכלא הוא תפקיד חשוב ואין מקום להותירו לא מאוייש עד להכרעה בעתירה; והחזרת העותרת לתפקידה בכלא "דקל" לאלתר, עלולה לפגוע בעבודת משרד הרשם בכלא; לפגוע בסבב הרוטציה עליו החליט מפקד המחוז, ולחייב העברת סוהרים נוספים מתפקידם, על כל המשתמע מכך.

אם בסופו של דבר העתירה תתקבל, ניתן יהיה, למרות הקושי הכרוך בדבר, להחזיר את העותרת לתפקידה הקודם.

משכך, אינני רואה הצדקה למתן צווי הביניים המבוקשים.

בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות.

בשולי הדברים אעיר את ההערות הבאות –

בראיון שנערך לעותרת עם סגן מפקד כלא "דקל", היא ביקשה שעזיבתה את היחידה תהיה בצורה מכובדת. במהלך הדיון בבקשה, ב"כ המשיבים הסכימה שהגורמים המתאימים בשב"ס יפרסמו הודעה לפיה העברת העותרת לתפקידה החדש היא במסגרת סבב הרוטציות עליו החליט מפקד המחוז ושאין היא בבחינת סנקציה לעותרת או העברה מתפקיד על רקע שלילי.

שנית, במהלך הדיון הבלתי פורמאלי בבקשה, הבנתי מב"כ המשיבים ומגורמי שב"ס שנכחו בדיון, כי התנהלותה של מישר עטיה תיבחן, וישקלו כל האפשרויות הרלוונטיות.

על רקע התנהלותה של מישר עטיה כלפי העותרת, על משמעויותיה, יש לצפות ששני הדברים אכן ייעשו.

ניתן היום, ז' אב תשע"ג, 14 יולי 2013, בהעדר הצדדים.