הדפסה

קטנוב נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

לפני כב' השופטת איריס לושי-עבודי

תובעים

1. רגינה קטנוב

נגד

נתבעים

1. מגה קמעונאות בע"מ

2. איילון חברה לביטוח בע"מ

הודעה

על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן :
 
1. הצדדים מוזמנים לקדם משפט ליום 27 ליוני בשעה 09:00 בפני כבוד השופטת איריס לושי-עבודי.
   
2. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל או
נציג מטעמו המוסמך לסיים את התיק, למעט במקרים של חברות ביטוח, עיריות ובנקים,
אם ניתנה הסמכות לנציג/ עורך הדין המופיע בדיון.
 
3.בהתאם לתקנה 128(ב) לתקסד"א על הנתבעת להגיש חוות דעת רפואית בתוך 60 יום
מהיום, שאם לא כן תחשב כמי שויתרה על זכותה להגיש חוות דעת רפואית.
 
4. גילוי מסמכים הדדי יתבצע בתוך 30 יום מהיום.
 
5. תצהירי תובע לעניין נסיבות התאונה והאחריות יוגש בתוך 90 יום מהיום.
 
6. היה והפער בין חוות הדעת אינו עולה על 5%- יואילו הצדדים להגיש תחשיבי נזק בהתבסס
על ממוצע אחוזי הנכות.

7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  10 – 2 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.

8. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט".

9. כל בקשה מקדמית לבית המשפט תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין
לשם כך לישיבת קדם המשפט.

 ניתן ביום י"ז שבט תשע"ג, 28 ינואר 2013.