הדפסה

קחטן נ' לוי

לפני
כב' השופטת שבח יהודית 2.2.15

מבקש

ארי קחטן

נגד

משיב

שגיב לוי

החלטה

המבקש עותר לפסק דין הצהרתי הקובע כי לא קיים הסכם בוררות מחייב בין הצדדים, וכפועל יוצא לא מוקנית לבורר, עו"ד דורון טישמן, סמכות לנהל בוררות בין הצדדים. המבקש אף עתר לצו מניעה המעכב את קיום ישיבת הבוררות שנקבעה ליום 14.1.15 עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית .

ביום 3.1.15 ניתן על ידי צו עיכוב ארעי

הבקשה נסמכת על הסכם מייסדים מיום 13.4.11 שנכרת בין שבעה יחידים, וביניהם המבקש והמשיב שכונו בהסכם "מצד אחד", לבין חברה בשם אלאנאדל אנטרפרייז, שכונתה בהסכם "מצד שני" שעיקרו נסב על פיתוח פטנט.
ההסכם כולל סעיף בוררות הקובע כי"במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים ייושב הדבר ע"י בוררות".
המשיב הגיש לבורר תביעה לפירוק השותפות וכן תביעה כספית. כנתבעים בתביעה מופיעים כל הצדדים להסכם, אך צויין בה כי התביעה לפירוק השיתוף מכוונת נגד כולם, וכי התביעה הכספית מכוונת רק נגד המבקש.

המבקש טוען כי סעיף הבוררות חל רק על סכסוך שהוא בין כל הצדדים שמצד אחד להסכם לבין הצד השני, ואינו חל עת המדובר בסכסוך בין שניים מיחידי הצד האחד

לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ובנספחים השונים החלטתי לבטל את צו העיכוב הארעי, וזאת מחמת הנימוקים המצטברים: המבקש לא כפר בסמכות הבורר הקודם (עו"ד מרציאנו), שהבורר טישמן מונה ב מקומו, הגם שצויין בפרוטוקול מיום 12.5.13כי הצדדים לבוררות הינם המבקש והמשיב; אני לא רואה חשיבות רבה לטיעון לפיו המדובר היה בסכסוך נקודתי; המבקש השתהה; תנית הבוררות כפי לשונה וניסוחה סובלת לכאורה גם פרשנות לפיה היא מחייבת גם במישור היחסים שבין יחידי הצד האחד.

המבקש יודיע אם נוכח ההחלטה הוא עומד על התביעה העיקרית.

בהינתן תשובה חיובית תוגש התגובה תוך 45 יום

דיון בתביעה העיקרית יתקיים ביום 9.6.15 שעה 8.30

.

ניתנה היום, י"ג שבט תשע"ה, 02 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.