הדפסה

קזמוז ואח' נ' ש.י.א. - ש.ג.ב. בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת רננה גלפז מוקדי

תובע

יוסף קזמוז
נתבע שכנגד
נגד

נתבעת

ש.י.א. - ש.ג.ב. בע"מ
תובעת שכנגד

פסק דין

בפניי תביעה בסדר דין מהיר ותביעה שכנגד הנסבות על חוזה אשר נחת ם בין הצדדים ומטרת ו מתן שירותי התקנת מערכת הפשרה (להלן: "המערכת") במקפיא (להלן: "המקפיא") של סופר- מרקט (להלן: "הנתבעת") וזאת על ידי התובע.

טענות התובע

מר יוסף קזמוז (להלן: "מר קזמוז"), התובע בתביעה העיקרית, קבלן מערכות מיזוג וקירור, הגיש תביעתו בטענה של הפרת חוזה, לאחר שבניגוד למוסכם, לא שולמה לו התמורה עבור שירותי התקנת מערכת הפשרה.

לטענת התובע, לבקשת נציג הנתבעת, מסר ביום 10.2.10, למר ברון סמיון (להלן: "מר סמיון") אשר הינו בעלים של הנתבעת, הצעת מחיר להתקנת מערכת הפשרה בגז חם ב תמורה לסכום כולל של 8,900 ₪. בו ביום, אישר מר סמיון את ההצעה ושילם מקדמה בסך 2,900 ₪.

במהלך ביצוע התקנת המערכת, הופיעו תקלות שונות שאינן קשורות בהליך התקנת המערכת, כפי ש הוגדרה בהסכם. לצורך כך הוזמנו א נשי מקצוע שונים, כגון חשמלאי ואינסטלטור. לטענת התובע, תקלות אלו נבעו מהזנחה מתמשכת של המקפיא והעדר תחזוקה מתאימה.
בנוסף, טען התובע , כי בניגוד למוסכם בין הצדדים, המשיכו נציגי הנתבעת להעמיס סחורה במקפיא דבר אשר יצר תק לות ועיכוב בביצוע ההתקנה. לדבריו, הבהיר לנתבעת כי עליה להימנע מהעמסת המקפיא בסחורה בזמן ההתקנה, אולם הנתבעת התעלמה מהוראותיו של הנתבע שכנגד בטענה כי היא חייבת לאחסן את הסחורה במקפיא , כחלק מהמהלך התקין של העסקים. לטענתו , התנהגותה זו היא אשר גרמה לתקלות במהלך התקנת המערכת.

לטענת התובע, בשלב הסופי של ביצוע התקנת המערכת, התקלקל המדחס. הנתבעת שלחה את המדחס לשיפוץ אצל בעל מקצוע חיצוני, אולם לטענת התובע, אחר שחזר המדחס מתיקון, דרשה הנתבעת כי התובע הוא שייתן אחריות על המדחס. התובע סרב להיענות לדרישה זו ובתגובה, הפסיקה הנתבעת את עבודתו ולא שלמה לו את יתרת התמורה.

התובע טוען כי ה נתבעת הטעתה אותו כאשר טענה טרם מסירת הצעה לתיקון כי המערכת תקינה מלבד הצטברות של קרח בתדירות של פעם בשלושה ימים בממוצע.

התובע מציין עוד כי אחת התקלות אשר הופיעה במהלך העבודה היתה במפוחי המאייד, תקלה אשר נגרמה מהזנחה מתמשכת ותחזוקה לקויה. התובע החליף שנים - עשר מפוחים והוסיף את עלותם לסכום הכולל. התובע צרף את החשבונית לכתב התביעה.
ביחס לטענת הנתבעת כי לא התקין שסתום כנדרש, אישר התובע את הצורך באותו שסתום, אך טען כי בשלב בו הופסקה עבודתו, טרם הגיע לשלב התקנת השסתום. עוד טען התובע כי החשבונית אשר צרפה הנתבעת לכתב התביעה שכנגד באשר לסיום התקנת המערכת על ידי גורם שלישי אינה נכונה, וזאת מסיבות שונות כמתואר בכתב ההגנה שכנגד.

טענות הנתבעת

לטענת הנתבעת, מהלך התיקון ארך כשלושה חודשים בניגוד גמור להסכם בין הצדדים לפיו אמורה היתה ההתקנה לארוך שבוע ימים בלבד.
לדבריה, התובע התרשל בעבודתו והתקין את המערכת בצורה לקויה ובלתי מקצועית , דבר אשר גרם לפגיעה במ דחס המקפיא , כאשר בין היתר, לא התקין שסתום וגרם בכך לנזק במדחס. התקלות הרבות אשר הופיעו במהלך התיקון גרמו לה להפסדים רבים.

הנתבעת מציינת כי אחר החזרת המדחס מתיקון, ביקשה מהתובע לסיים את התקנת המערכת, אך הוא סרב והיא נאלצה לפנות לחברה אחרת לצורך השלמת המערכת והפעלתה.

הנתבעת טוענת כי התובע פעל בחוסר תום לב כאשר התקשר בחוזה למתן שירותי התקנת מערכת, ביודעו כי אין באפשרותו לעמוד בתנאי ההסכם, דבר העולה כדי הטעיה והפרת חוזה. עוד טענה הנתבעת, כי עומדת לה הזכות לקזז הנזקים שנגרמו לה בעקבות מחדליו של התובע.

במכתב נושא תאריך 6.7.2010 אשר נשלח על ידי ב"כ הנתבעת אל ה תובע נטען כי לאור התקלות הרבות אשר הופיעו במהלך התקנת המערכת, ולאור ההתקנה הרשלנית, לא עלה בידי הנתבעת לעשות שימוש במקפיא , אשר בפועל, יצא מכלל שימוש. לשם החזרת המקפיא לשימוש, נאלץ מר סימיון להזמין בעל מקצוע נוסף לשם השלמת ההתקנה והפעלת המערכת. (המכתב צורף לתביעה העיקרית כנספח ה' וחשבונית התיקון של חב' אלתאופיק בע"מ צורפה כנספח ה' לכתב התביעה שכנגד.)

הנתבעת ט וענת כי עבודתו של התובע עולה כדי הפרת חוזה בהתאם לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג- 1973 , כן, התנהגותו היתה רשלנית ובכך מתקיימת עוולת הרשלנות בהתאם לפקודת הנזיקין נוסח חדש ו אף הפר הוא בהתנהגותו חובות חקוקות, אשר בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 .

השאלות שבמחלוקת ומהלך הדיון

ביום 16.5.2012 התקיים דיון במהלכו נשמעו העדים. מטעמו של התובע העידו , מר איימן בק, טכנאי מערכות קירור, עוזרו של התובע , אשר עבד עימו אצל הנתבעת, מר סימון קיקוזשוילי, טכנאי של מוצרי חשמל ביתיים אשר עזר לתובע בתיקון תקלות שונות במערכת המקפיא אצל הנתבעת, מר אשרף ג'בור הנדסאי קירור ומיזוג אויר, מומחה מטעם התובע ו התובע עצמו.
מטעם הנתבעת העידה עדה אחת בלבד, גב' פלורה שטיינמן היא המנהלת אצל הנתבעת ואשתו של אחד הבעלים. הוגשו, אמנם תצהירים של בעלי הנתבעת, אולם השניים שהו בעת הדיון בחו"ל, כך נמסר, על כן, הוצאו תצהיריהם מן התיק. כמו כן, מסרה הנתבעת כי המומחה מטעמה סירב להתייצב לדיון, מפאת גילו, ולפיכך, הוצאה גם חוות דעתו מתי ק בית המשפט.
לאחר תום שמיעת הראיות הוגשו סיכומי הצדדים בכתב, לבקשתם.

תמצית העדויות בתיק

עדי התביעה, עוזריו של התובע והתובע בעצמו, העידו כי התובע סיכם עם הנתבעת להתקין במקפיא מערכת של גז חם. אחר שנערך להתקנה בהשגת הכלים והחלקים הדרושים, החל לעבוד על התקנת המערכת. במהלך התקנת המערכת הופיעו תקלות שונות, חלקן היו ברות תיקון על ידי התובע וחלקן הצריכו התערבות של אנשי מקצוע שונים כגון אינסטלטור.
(ראה פרוטוקול בעמ' 4 ש' 7-9).
ובהמשך :
"ש. מתי נתקלת בבעיה שיש במדחס
ת. אחרי שנתגלתה הבעיה במפוחים, אותם מפוחים התקלקלו עצם שלא הייתה הגנה מתאימה בלוח החשמל של המערכת, לצורך טיפול בנושא דרשתי מאותם מנהלים ובעלי הבית באותו עסק להזמין חשמלאים מטעמים כדי להתקין ממטים לצורך הגנה על החשמלים
ש. אתה הרי אישרת שהמקפיא עבד כשהגעת רק היו בעיות של קרח
ת. נכון
ש. איך אתה מסביר שאתה מתחיל לעבוד על משהו א' ופתאום שרשרת תקלות, אתה כבעל מקצוע לא צריך להיערך לעבודה, אתה אומר הבחנתי בהזנחת מערכת, לוח החשמל לא היה מתאים, האם כל זה היה מספיק לחשוב מראש ולא להשאיר את כל הבעיות האלה
ת. אני עובד מול הנתבעת בעבודה נקודתית, אני מוזמן פר אותה עבודה ספציפית, העלתי את כל הנושא של התקלות המצטברות כתוצאה מהזנחה של המערכת מול אלכס ומול סמיון, הם אכן בעלי המקום, התרעתי בפניהם שהמערכת עובדת ללא הגנות בכלל ולוח חשמל שהוא לא מתאים למערכת ובשל כך מר סמיון החליף את החשמלאי וביקש שאני אגיד לו בדיוק מה לעשות. למר אלכס הגשתי הצעה נפרדת אותם ריג'קטים במערכת, אותו לוח חשמל ואותם דברים אחרים והוא אכן צירף את הצעת מחיר"
(ראה פרוטוקול עמ' 4 ש 17-31)
ובהמשך:
"ש. העוזר שלך אמר אנו התקנו 12 מפוחים ורק אז המדחס קרס, כרגע אתה אומר לבית המשפט התחלנו מסביב
ת. זה נאמר ועובדתית שאני התרעתי ואמרתי למר סמיון, ראה שאותם מפוחים שרופים, הוא הזמין את החשמלאי שלו, איתרתי 6 מפוחים ומאוחר יותר 6 נוספים ואת כולם החלפתי. הוא אישר את ההצעה הזו בעל פה והוא חוייב עבורם."
(ראה פרוטוקול בעמ' 6 ש' 24-28 )

מר איימן בק, עוזרו של התובע, מסר בעדותו , בין היתר, כך:
" ש. אתה עבדת יחד עם יוסף
ת. נכון ואני מכיר את המקום שעבדתי בו
ש. כשהתחלתם לעבוד אתה יכול להגיד מה היו בעיות
ת. הוא התקשר אלי ואמר שצריך עזרה, מערכת אמבטיה של ההקפאה לא עובדת, פתחנו לראות מה הבעיה, ראינו שהכל קרח בתוך המערכת, התחלנו להפשיר את הקרח, מתחת ראיתי מנוע עם מאוורר (מפוחים) לא עובדים, היה ניילון, המערכת היתה מוזנחת ולא מטופלת.
ש. המקרר הקפיא סחורה
ת. איך יקפיא את הסחורה אם יש לו הצטברות קרח ואין לו מנועי מאוורר שעובדים, הוא לא הקפיא
ש. אתה ראית סחורה בתוך המקפיא
ת. אני לא הסתכלתי , המקרר היה בשימוש, לא שמתי לב לסחורה אם היה
ש. מה זה בשימוש, אמרת שהוא לא עבד, הפריזר עבד?
ת. אם ראיתי קרח על המערכת היה עובד
ש. אתה אומר כי כשאתה התחלת לעבוד המערכת היתה מוזנחת
ת. נכון, אחרי שהפשרתי את הקרח"
(ראה פרוטוקול עמ' 8 ש' 3- 17).
בהמשך:
"ש. איך אתה מסביר שאתה בא ורואה מערכת עובדת ויש הצטברות קרח, ואתה אומר שהחלפתם מפוחים
ת. אתה מחליף מפוחים, המערכת עובדת.
ש. איך אתה מסביר שתוך כדי עבודה פתאום, מערכת אינסטלציה הלכה
ת. המפוחים לא עבדו כמו שצריך, הוא קיבל נוזל כל הזמן, הנוזל גורם נזק לא בזמן קצר, לזמן ארוך, לפני שאני מחליף חזר נוזל על המדחס.
ש. גילית מתחילת העבודה כי המערכת מוזנחת, אמרת משהו
ת. כן, לעובדים שהיו, שאלתי למה המערכת ככה?"
(ראה פרוטוקול עמ' 8 ש' 26-33).
ובהמשך:
" ש. אתה מציין בתצהירך כי כשהחלפתי מפוחים שאתם רחשתם אותם הבחנתי כי לוח חשמל לא מתאים, מפנה אותך לסעיף 7 לתצהיר, רק שהתקנתם מפוחים אתם מבחינים שלוח חשמל לא תקין
ת. אחרי שהתקנו את המפוחים גילינו כי המפוחים היו מחוברים לחשמל הראשי של המערכת"
(ראה פרוטוקול עמ' 9 ש' 16-18).

מר סימון קיקוזשוילי העיד בעדותו, בין היתר, כך:
"ש. אתה מכיר בעיה שהנתבעת גילתה בפני יוסף לעניין המקפיא
ת. כן, היתה בעיה שהיחידה כל הזמן היתה קופאת, הוא נתן לתת מערכת הפשרה בגז חם."
(ראה פרוטוקול עמ' 10 ש' 6-7).

מומחה מטעם התובע, מר אשרף ג'בור העיד בעדותו, בין היתר, כך:
"ש. כשאומר לך התובע נתקלתי בהזנחה, זה לא לכלוך, לא מן הראוי להוריד את ההזנחה
ת. ברגע שמזמינים בעל מקצוע לתקן לקוי מסויים, אז הוא בא למטרה זו
ש. אתה רושם בחוות דעת שלך במבוא, שורה 5, "לא ניתן לעשות....", אני ממקד אותך החזקה נכונה, מה היא כוללת
ת. החזקה נכונה היא עניין של שנים ולא ימים, מרגע המקרר יצא כבר לספק או לבעל המקרר הוא צריך לדאוג שפעם בתקופה מסוימת איש קרור יבוא ויעשה את השרות, בדיקת לחצים, יש כמה דברים שהוא צריך לעשות, זה דבר שמצטבר לאורך שנים"
(ראה פרוטוקול עמ' 12 ש' 6-12)
בהמשך עדותו נשאל מר ג'בור על ידי בית המשפט באשר לחובת התקנת השסתום, וענה כך:
"לשאלת בית המשפט:
ש. קי.וי.אל צריכה להיות מותקנת
ת. בדרך כלל אלה אביזרי הגנה, ככל שמוסיפים אביזרי הגנה מן הסתם יכולים לעזור. יש אביזרים נוספים שבאים להגן כמו פרסוסטט, עד כמה שידוע לי התובע אמר שלא הותקנו. זה אמור היה להיות במערכת לפני שנים. במקרה הזה לא יכול להחליט על דעת עצמו, צריך להסביר. מומלץ שיהיה קי.וי.אל, אבל אפשר גם בלי. הם קבעו שהנזק שגרם למדחס זה הנוזל. אין קשר לקי.וי.אל. הנוזל הגיע היא אי איוד של הקרר, אם הוא לא מתאייד מן הסתם הוא נמצא במצבו הנוזלי. טיפת נוזל אחת יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולהשבתת המדחס. "
(ראה פרוטוקול עמ' 13 ש' 11-18).

הגב' פלורה שטינמן, מנהלת הנתבעת העידה בחקירת הנגדית, בין היתר, כך:
ש. זה עסק של שני בעלים ואת מנהלת בחנות
ת. אני אשתו של בעל הבית, אני מנהלת חנות"
(ראה פרוטוקול עמ' 14 ש' 15-16 )
ש. את ראית בזמן שיוסף תיקן את המערכת, נכון שהגיע חשמלאי שלכם לתקן ליקוי בלוח חשמל
ת. כן
ש. זה נכון לפני שיוסף נכנס לתמונה טיפלו אצלכם במערכת אנשים מחברת תאופיק
ת. כן
ש. הם טיפלו אצלכם באופן שוטף במערכת
ת. נכון "
(ראה פרוטוקול עמ' 14 ש' 22-27)
ובהמשך:
"ש. את יודעת שלגבי האחריות שסוכם שיוסף יתן אחריות על מערכת ההפשרה בלבד
ת. לא
ש. האם ראית את הזמנת העבודה
ת.כן
ש. ראית מה רשום בהזמנת העבודה, לגבי האחריות
ת. כן"
(ראה פרוטוקול בעמ' 14 32-33 , ובעמ' 15- 1-4)

ש. בסעיף 15 לתצהירך, את טוענת שהיו כל מיני תקלות חוזרות, אם את טוענת שהתובע לא ידע לתקן את המקפיא כי יש תקלות, אז למה לא אמרת לו תעצור אנו מביאים משהו אחר
ת. כשהוא הפעיל גז חם ומערכת כבר התחילה לעבוד, מילאתי את המקרר מספר פעמים, כשבלילה הייתי מוזעקת שהמקרר מפסיק לעבוד, התקשרתי לתובע ואמר אני צריך להוסיף גז, לגרוע גז
ש. איפה זה רשום בתצהיר
ת. אני לא אמרתי שהוא לא יודע לטפל, הוא אמר שהוא כן יודע לעבוד. הוא אמר שהוא פתר במשך הזמן את התקלות עליהם הוזמן. "
(ראה פרוטוקול בעמ' 15 ש 5-13 )

דיון ומסקנות

עיון בעדויות הצדדים הביאני למסקנה כי התובע עמד בנטל להוכיח כי בהתאם להסכם בין הצדדים, התקין הוא מערכת של גז חם במק פיא של הנתבעת. אני מקבלת את גרסתו הנתמכת בעדויות מטעמו, כי בשל מצב מוזנח של המקפיא ובשל העובדה כי חלק מהחלקים החיוניים לעבודתו לא פעלו וחלקם אף התקלקלו במהלך התקנת המערכת וכן לאור העובדה כי במהלך ההתקנה הנתבעת עשתה שימוש במקפיא, הופיעו תקלות שונות הן במערכת הקירור עצמה והן במערכות הקשורות כגון מערכת החשמל ומערכת האינסטלציה אצל הנתבעת.
כך עולה גם מהצעת המחיר לשיפוץ המדחס מחברת משיק בע"מ: "המדחס מזוהם ומלא בליכלוך, מסנן השמן סתום!! לכלוך זה מקורו במערכת הקירור." ( ראה נספח ג לכתב התביעה העיקרית).

בנוסף, מעדותה של הגב' שטיינמן התרשמתי כי היא אינה בקיאה בפרטי ההסכם להתקנת המערכת וכי היא מודעת לעובדה כי מלבד תקלות אשר הופיעו במערכת עצמה, הופיעו אף תקלות אשר אינן קשורות באופן ישיר למערכת, אלא אם באופן עקיף. עדותה של הגב' שטיינמן לא יצרה סדקים במשנתו של התובע ויתרה מכך, לאחר שהעדים מטעמה לא התייצבו לדיון, נותרה עדותה של הגב' שטיינמן בשממונה, ללא כל תימוכין וללא כל מענה אמיתי מקצועי לטענות התובע.

לעניין טענת הנתבעת כי התובע הפר את ההסכם שנחתם עימו באשר למשך התקנת המערכת, שוכנעתי כי התובע האמין כי משך התקנת המערכת לא תתארך מעבר זמן שהוסכם להתקנה, עם זאת, התובע לא חזה ולא יכול היה לחזות את התקלות השונות אשר הופיעו במהלך ההתקנה, ואלו, מטבע הדברים, מעכבים את ההתקדמות ב תהליך ההתקנה. התרשמתי כי התובע עשה כל שביכולתו טרם החל בהתקנה לרבות הזמנת החלקים הנדרשים להתקנה וזאת על מנת שיוכל להתקין את המערכת ללא עיכובים ובאופן רציף. לא הוכח בפניי כי התובע התרשל בהתקנה או בכך שלא עמד בלוח הזמנים המוסכם.

הסכם, מוגדר בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 כך:
"חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה." (ראה סעיף 1 לחוק)
"פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור." (ראה סעיף 2 לחוק)
קיבול
קיבול
"הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה." 0ראה סעיף 5 לחוק)
(א) הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 3(א) ו-4(2), התנהגות כאמור דינה כדין מתן הודעת קיבול.
(ב) קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף."
(ראה סעיף 6 לחוק)

הנה כי כן, הצדדים הסכימו ביניהם כי התובע יספק שירותי התקנת מערכת הפשרה באמצעות גז חם והנתבעת תשלם תמורתה סך של 8,900 ₪. הלכה למעשה, הזמנת העבודה מס' 27 אשר נמסרה למר סמיון ביום 10.2.2010, מהווה הצעה כלשון החוק ואילו הסכמת הנתבעת אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בתשלום סכום ראשוני, "על החשבון", אשר משתקף בקבלה מ ס' 803 ע"ס 2,900 ₪ מהווה קיבול, כך למעשה נ שתכלל ההסכם בין הצדדים לתובענה ועניין זה אינו מוכחש על ידי הנתבעת . כ אמור, בהסכם דנא, לא הועלה על הכתב משך הזמן המוגדר להתקנת המערכת, אולם מהראיות והעדויות אשר נשמעו בפני ניתן להסיק כי משך ההתקנה בפועל, עלה על המועד שתואם בין הצדדים. עם זאת, כפי שציינתי מ עלה, התרשמתי כי מועד סיום ההתקנה נדחה בשל גורמים אשר לתובע לא היתה שליטה עליהם. התרשמתי כי התובע פעל בתום לב ובאופן מקצועי, הן בשלב הטרום חוזי כאשר מסר ההצעה למר סמיון והן בשלב החוזי כאשר ביצע את התקנת המערכת בפועל. כל זאת הביא אותי למסקנה כי התובע לא הפר את החו זה עם הנתבעת, אלא הנתבעת היא שהפרה את החוזה בהמנעותה מלשלם לתובע את יתרת התשלום כמתחייב. אוסיף ואומר כי למעט אי התקנת השסתום, השלים התובע את העבודה ואם לא היו יחסי הצדדים מתערערים, היה משלים גם התקנה זו. על כן, גם איני מוצאת לנכות מסכום התמורה המוסכם סכום כלשהו.
לאור האמור אני מקבלת את התביעה העיקרית.

התובעת בתביעה שכנגד טענה כי עבודתו של הנתבע שכנגד היתה רשלנית והיא זו אשר גרמה להופעת כתקלות. בנוסף, טענה התובעת שכנגד , כי בניגוד למוסכם בין הצדדים, משך התיקון עלה על שבוע ונמשך חודשים ארוכים.

מטעם הנתבעת העידה הגב' שטיינמן בלבד. אכן, יכול ובית המשפט ייתן פסק דין על פי עדות יחידה, תוך מתן הנמקה בהתאם לסעיף 54 לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א – 1971.
עדות יחידה של בעל דין צריכה להיבחן, באופן מדוקדק, בין היתר, תוך בחינת השתלבותה עם יתר הראיות וכן תוך בחינת הגיונה וסבירותה.
במקרה שבפניי, בחינת עדותה של הגב' שטיינמן, מטעם הנתבעת - התובעת שכנגד , הובילתני למסקנה כי אין בידי לקבלה ולהעדיפה על פני זו של התובע ומסקנתי היא כי ה נתבעת לא עמדה בנטל להוכיח תביעתה. הימנעותה מהעדת עדים רלוונטיים, בפרט מר סמיון ומר אברהים, הם הבעלים של הנתבעת, עומדת לרעת ה.

בנוסף, לא מצאתי ממש בטענות הנתבעת כי הפצירה בתובע שישוב לסיים את התקנת המערכת וזה סירב. סבורה אני כי מהלך ההתקנה ארך זמן רב ו בניגוד לצפי התובע, עם זאת, מן העדויות שהובאו בפניי עולה כי התקלות אשר הופיעו במהלך ההתקנה, נבעו מהזנחה של המקפיא והעובדה כי במהלך ההתק נה הנתבעת המשיכה לעשות בו שימוש. בנוסף, התרשמתי מחוות דעתו של המומחה מטעם ה תובע, מר ג'בור, כי העדרו של שסתום אינו הגורם לתקלה במדחס. וכפי שהעיד מר ג'בור בעדותו :
"לשאלת בית המשפט:
ש. קי.וי.אל צריכה להיות מותקנת
ת. בדרך כלל אלה אביזרי הגנה, ככל שמוסיפים אביזרי הגנה מן הסתם יכולים לעזור. יש אביזרים נוספים שבאים להגן כמו פרסוסטט, עד כמה שידוע לי התובע אמר שלא הותקנו. זה אמור היה להיות במערכת לפני שנים. במקרה הזה לא יכול להחליט על דעת עצמו, צריך להסביר. מומלץ שיהיה קי.וי.אל, אבל אפשר גם בלי. הם קבעו שהנזק שגרם למדחס זה הנוזל. אין קשר לקי.וי.אל. הנוזל הגיע היא אי איוד של הקרר, אם הוא לא מתאייד מן הסתם הוא נמצא במצבו הנוזלי. טיפת 17נוזל אחת יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולהשבתת המדחס."
(ראה פרוטוקול עמ' 13 ש' 11-18)

נוכח האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי הנבעת לא הוכיחה תביעתה שכנגד ועל כן, דין התביעה שכנגד להדחות.

התוצאה היא כי הנתבעת בתביעה העיקרית תשלם לתובע סך של 7,392 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. עוד תישא הנתבעת באגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובע, משוערכת למועד התשלום וכן בשכ"ט עו"ד בגין ההליך כולו, בסך של 3,000 ₪ + מע"מ. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, אחרת יתווספו ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

זכות ערעור כחוק.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר.

ניתן היום, ‏ד' שבט תשע"ג, ‏15 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.