הדפסה

קופמן נ' קופמן ואח'

לפני
כב' השופטת שבח יהודית 30.03.2015

מבקש

שלום קופמן
ע"י עו"ד יוסף תמיר ואח'

נגד

משיבים

  1. יחזקאל קופמן
  2. שמעון קופמן

ע"י עו"ד ברגרזון ואח'

החלטה

1. היום, 30.3.2015, הועברו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, מכוח החלטת בית המשפט לענייני משפחה מיום 9.3.2015 (כבוד השופטת מירה דהן): בקשה להעברת בורר מתפקידו, בקשה לעיכוב הליכי בוררות, ותגובת המשיבים לבקשה לעיכוב הליכים.
התיק נותב לח"מ.

2. הבקשה לעיכוב הליכי הבוררות עד למתן החלטה בתיק העיקרי בו עתר המבקש להעביר את הבורר מתפקידו :
משעיינתי בבקשה נתתי לבי לכך ששני הליכים קודמים שהוגשו ע"י המבקש בקשר לבוררות המתנהלת בפני השופט בדימוס וינוגרד, היא הבוררות נושא ההליך דנן, הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב. תמוה איפוא מדוע הוגש ההליך הנוכחי לבית המשפט לענייני משפחה. כולי תקווה שהסיבה אינה נעוצה בכך שסר חיני בעיני המבקש.
מכל מקום, עיינתי בבקשה ובהנמקותיה. חוששני שהמבקש לא ינוח ולא ישקוט בניסיונותיו להעביר את הבורר מתפקידו, עד שיבדוק בציציותיהם של כל לקוחותיו לשעבר של כבוד הבורר, שמא ימצא במי מהם אדן ראוי לפסילתו.
בין היתר בחנתי את תשובת הבורר לטענה המתייחסת לגברת הירש, שקלתי את סיכויי הבקשה, את אי גרימתו של נזק בלתי הפיך שהרי המבקש יוכל בכל מקרה להגיש תביעה לביטול פסק הבוררות, כמו גם את השלב הנוכחי המתקדם בו נמצאת הבוררות - והחלטתי לדחות את בקשת העיכוב.

.
3. הבקשה להעברת הבורר מתפקידו
המשיבים יגיבו לבקשה להעברת הבורר מתפקידו במועד הנקוב בתקנה 256 לתקנות סדר הדין האזרחי.
הדיון בעתירה זו יתקיים בפני ביום 14.07.2015 שעה 08.30

ניתנה היום, י' ניסן תשע"ה, 30 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.