הדפסה

קולחי משגב בע"מ נ' מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א

בפני
כב' השופטת עפרה אטיאס

תובעת

קולחי משגב בע"מ

נגד

נתבעת

מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א

החלטה

הנני מורה על מינויו של רו"ח בשארה שוקייר (מרח' דרך יפו 33, ת.ד. 1268, חיפה 33262; טל': 8523213; פקס: 8555005) כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה על מנת שיבחן ויאמת את ההוצאות הנטענות ע"י כל אחד מן הצדדים, ויערוך עבור הצדדים את ההתחשבנות הנכונה עפ"י ההסכם מיום 5/1/2003.

מקום בו קיימת מחלוקת משפטית בין הצדדים יערוך המומחה את ההתחשבנות עפ"י כל אחת מן החלופות.

בשכרו של המומחה יישאו שני הצדדים בחלקים שווים ביניהם.

באחריות המומחה לגבות את שכר טרחתו מראש לפני מסירת חוות הדעת לתיק.

המומחה יודיעני על כל עיכוב בתשלום שכרו.

המומחה יזמן את הצדדים ויאפשר להם ולבאי כוחם להציג את מסמכים הרלבנטיים ולהשמיע את טיעוניהם בפניו.
המזכירות תשלח ההחלטה למומחה ולצדדים.

כן תשלח המזכירות למומחה עותק מכתבי הטענות, ופרוטוקול הדיון מיום 28.1.2013.

ניתנה היום, כ"ג אדר תשע"ג, 05 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.