הדפסה

קוזלוב נ' מדינת ישראל

בפני כב' הנשיאה דבורה ברלינר – אב"ד
כב' השופט ג'ורג' קרא
כב' השופטת מרים סוקולוב

המערער:
איליה קוזלוב,
ע"י ב"כ עו"ד פולינה סורין.

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל,
ע"י עו"ד נאוה הורוביץ מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)

<#7#>
פסק דין

המערער הושע בבית-משפט קמא על-סמך הודייתו, בעבירה של התפרצות. על-פי הנטען בכתב האישום, פרץ המערער לדירת מגורים וגנב מתוכה רכוש רב, כמפורט בכתב האישום.

בית-משפט קמא (כב' השופט א' דורון) הטיל על המערער את העונשים הבאים: מאסר למשך 12 חודשים בפועל; מאסרים על תנאי לתקופות משתנות בהתאם לעבירות שמדובר בהן; כן חוייב המערער לחתום על התחייבות בגובה 3,000 ₪ למשך 3 שנים.

על גזר הדין הוגש הערעור בפנינו. באופן חריג ויוצא דופן ראינו לנכון לעקוב אחר המערער לתקופה מסויימת, וזאת במיוחד בהתחשב באמור בתסקיר שירות המבחן, שחשף את מצבו הרפואי של המערער הסובל ממחלה קשה. בדיעבד יש בפנינו שני תסקירים, האחרון שבהם תסקיר עדכני מיום 29.4.13. אנו רואים לציין כי בישיבה האחרונה, 14.2.13, ראינו לנכון לקבל תסקיר נוסף משום שהתברר לנו שנגד המערער תלוי ועומד תיק נוסף וסברנו כי יש מקום שהתמונה הברורה תהיה בפנינו, גם באשר לתיק זה (ראה החלטתנו מיום 14.2.13) היום הסתבר לנו כי התיק הנוסף עודנו תלוי ועומד. הסניגורית טענה בפנינו שיש בפיה טענת הגנה בתיק זה שטרם התבררה, אולם כנתון מוחלט עדיין התיק תלוי ועומד והבירור עדיין לא הסתיים. נבהיר, כי גם אותו תיק שהעבירה בו התרחשה זמן רב לאחר העבירה נשוא הדיון בפנינו, מדובר גם כן בעבירת התפרצות, בדומה לתיק הנוכחי.

הסניגורית שבה ועותרת לבטל את תקופת המאסר בפועל, כשהיא נשענת על שני אדנים: האחד – מצבו הרפואי של המערער, שהוזכר כבר לעיל; השני – תהליך השיקום המשתקף מהתסקירים המצויים בפנינו, לרבות התסקיר הנוכחי. לטענת הסניגורית, בהינתן שני הגורמים האלה גם יחד, יש מקום לכך שבית-משפט זה יושיט יד למערער ויאפשר לו לעלות על פסי התנהלות שונים ונורמטיביים.

התובעת טוענת, כי אין מקום להתערב בענישה. למערער 14 הרשעות קודמות, בהן 4 הרשעות בעבירות התפרצות לדירות מגורים, שזוהי העבירה המדוייקת שבה הורשע המערער גם בתיק הנוכחי. המערער, כאמור, ביצע עבירה נוספת של התפרצות בשנת 2011 (התיק תלוי ועומד). התובעת הפנתה אותנו למשמעותה של העבירה, במיוחד בנסיבות התיק הנוכחי, ובהתחשב בהיקף הרכוש שמדובר בו.

שקלנו את הנתונים, עיינו בתסקירים ודעתנו היא, בסופו של התהליך, יש מקום לבוא לקראת המערער, אולם לא עד כדי ביטולו כליל של המאסר בפועל. באשר לעבירה שמדובר בה, מדובר בעבירת התפרצות. צודקת התביעה כאשר היא מפנה אותנו לנסיבות ביצוע העבירה ולהיקף הרכוש שמדובר בו. למערער, כאמור, הרשעות קודמות רבות, שעל-כן על-פני הדברים, צדק בית-משפט קמא כאשר סבר שאין מקום לענישה שאיננה כוללת רכיב משמעותי של מאסר בפועל. גם התקופה שקצב בית-משפט קמא למערער ספק אם היתה מצדיקה את התערבותנו. אנו רואים לציין, כי אנו מייחסים חשיבות רבה לעובדה כי נגד המערער תלוי ועומד תיק שהעבירה בוב וצעה בשנת 2011, כפי שציינו לעיל ובשל כך גם ראינו לדחות את הדיון בישיבה קודמת.

סיכום הדברים עד כה, לכאורה, מצביע על-כך שאין מקום להתערבותנו. אם בכל זאת ראינו לנכון להתערב בתקופת המאסר, הרי זה משום שאנו מייחסים משקל ומשמעות לתהליך השיקום בו החל המערער, כמשתקף מתסקירי שירות המבחן שבפנינו. מתסקיר שירות המבחן הנוכחי אנו למדים, כי המערער ממשיך בתהליך השיקום, הקהילה החברתית שבה השתלב כנראה תומכת בו ומאפשרת לו לנהל אורח חיים שונה ואחר מזה שניהל קודם להשתלבותו בה. יחד עם זאת, גם הצפי העולה מתסקיר שירות המבחן איננו מופלג. האמירה היא, כי "אנו מעריכים (הדגש אינו במקור) כי תנאי חייו כיום מבטיחים טיפול רפואי הולם ומקיף למצבו המורכב וכי שינוי בתנאים עלול להביא להחרפה במצבו הרפואי" . האמירה מסוייגת ואיננה נותנת מענה מוחלט לשאלת צפי השיקום.

באיזון כולל של חומרת העבירה שמדובר בה, הרשעותיו הקודמות של המערער, תהליך השיקום, החלטתנו היא, כאמור, לקצר את תקופת המאסר באופן שיאפשר למערער גם לשמור על קשר עם החברה שבה השתלב ולחזור אליה כאשר ישתחרר. אנו ערים למצבו הרפואי של המערער. המערער היום אינו נראה כפי שנראה עובר להעמדתו לדין הודות לטיפול רפואי, וטיפול רפואי זה יש להמשיך. ואנו מפנים את תשומת לב שירות בתי הסוהר לכך.

אנו מעמידים את תקופת המאסר בפועל בתיק זה על 8 חודשים במקום 12, כפי שקצב בית-משפט קמא ובכך הלכנו לקראת המערער כיברת דרך של ממש.
יתר רכיבי הענישה, כפי שהוטלו בבית-משפט קמא, יישארו בעינם.

<#3#>
ניתן והודע היום כ"א אייר תשע"ג, 2013-05-01 במעמד הצדדים.

דבורה ברלינר, נשיאה
אב"ד

ג'ורג קרא, שופט

מרים סוקולוב, שופטת

הסניגורית:
מבקשת עיכוב ביצוע למספר שבועות.

החלטה

המערער יתייצב לריצוי עונשו בתאריך 20.5.13. על המערער להתייצב בתאריך זה עד השעה 10:00 בכלא ניצן.

הערבויות שהופקדו בתיק ישמשו להבטחת התייצבותו לריצוי המאסר.
ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ.

ניתנה והודעה היום כ"א אייר תשע"ג, 2013-05-01 במעמד הצדדים.

דבורה ברלינר, נשיאה
אב"ד

ג'ורג קרא, שופט

מרים סוקולוב, שופטת