הדפסה

קודקר ואח' נ' .כלל חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופטת חדוה וינבאום וולצקי

התובעות

  1. מינה קודקר
  2. אביבה סיסאי

ע"י ב"כ עוה"ד יאיר קולמן ואח'

נגד

הנתבעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אילן ירון ואח'

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מהיום, אני ממנה בזאת את ד"ר יאיר מולד כמומחה רפואי בתחום הראומטולוגי מהמרכז הרפואי רבין בעניין התובעת 1, בתיק זה.

2. המומחה מתבקש ליידע את בית המשפט ככל שקיימת קרבה בינו לבין הצדדים בתיק ו/או באי-כוחם.

3. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי הנוגע למחלת ה – SLE ממנה היא סובלת ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, הנובעות מאותה מחלה.
ד. האם קיים אצל התובעת סיכון לקיצור תוחלת חיים עקב היותה חולה במחלה ואם כן, מהו שיעור קיצור תוחלת החיים הצפוי?

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת, למעט חוות דעת שניתנו בתיק זה.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה תישא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה.

5. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו בתוך 60 ימים מיום קבלת התיעוד הרפואי ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

6. קדם משפט קבוע ליום 11.9.14.

7. המזכירות תעביר ההחלטה הן למומחה והן לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ו' ניסן תשע"ד, 06 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

הדסה/קלדנית