הדפסה

צ'רלטון בע"מ נ' מור יוסף

בפני
כב' הרשמת הבכירה טלמור פרס
המבקשת
איליי אליהו מור יוסף

נגד

המשיב
צ'רלטון בע"מ

החלטה

1. לפני בקשת המבקש לביטול פסק דין שניתן כנגדו בהעדר הגנה, ביום 29/6/14.

עסקינן בתביעה כספית בגין הפרת זכויות יוצרים, על סך של 85,000 ₪.

על פי כתב התביעה, התובעת מפיקה תוכניות שונות ומאפשרת צפייה בשידורי ספורט אגב עריכת שידורים אלה באולפניה , ההופכים את המשחקים המשודרים על ידה ליצירה דרמטית בה יש לה זכויות יוצרים.

עוד נטען בכתב התביעה, כי במועדים שונים הקרין המבקש בבית העסק שבבעלותו את משחקי היורו, וזאת ללא רשות המשיבה ובכך הפר את זכויות היוצרים והיצירות המוגנות בניגוד לחוק.

2. לטענת המבקש, קיבל את כתב התביעה בחודש פברואר ובסמוך לאחר מכן העביר את כתב התביעה לעורך דין לצורך הגשת כתב הגנה. לטענתו, עורך הדין הבטיח כי התביעה תטופל ובאחד מן הימים של חודש אוקטובר, נדהם המבקש לקבל אזהרה מתיק ההוצאה לפועל אשר נפתח לביצוע פסק הדין. המבקש פנה לעורך הדין על מנת להבין מה מקור התקלה בשלה לא הוגש כתב הגנה, והתברר לו בדיעבד, כי הולך שולל וכתב התביעה לא טופל כלל.

לטענת המבקש, לא זלזל בהליך המשפטי וסבר באמת ובתמים כי התביעה שהוגשה כנגדו, זוכה לטיפול נאות של עורך דין.

אשר לסיכויי הגנתו טוען המבקש כי אלו טובים. לטענתו ביום 28/6/12, בו תיעד נציג חקירות את השידורים, היו בבית העסק המבקש ועובדיו בלבד והאירוע היה חד פעמי, בזמן שלא שהו כלל לקוחות בעסק, פרט לנציג החקירות.
עוד טוען המבקש כי היה מחובר לחברת הלוויין Yes ושילם בין היתר תשלום לפתיחת ערוצים והיה בטוח כי לאחר התשלום לחברה זו אין לו כל צורך בבקשה מיוחדת. לטענתו, הוא אינו מתחום המסעדות או הבידור ולא היה מודע כי בנסיבות הללו יש צורך בהסכמה או באישור של המשיבה.

3. המשיבה מתנגדת לבקשה משלטענתה זו אינה מבוססת, ולא הוצגה סיבה טובה למחדל המבקש והימנעותו מלהגיש כתב הגנה . טענתו בדבר פעולות עורך הדין נטענות מבלי ביסוס כגון ייפוי-כוח שניתן לעורך הדין, הסכם שכר טרחה או התכתבות אחרת, ואין ליתן למבקש להסתתר מאחורי טענות התרשלות לכאורה של עורך הדין.

עוד טוענת המשיבה, כי סיכויי הגנתו של המבקש אינם גבוהים. טענות ההגנה שטוען המבקש נדחו בבתי המשפט בעשרות תביעות ואין בהן הגנה לעצם הפרת זכות היוצרים, אלא לכל היותר לעניין גובה הפיצוי שיפסק.

אשר לטענות המבקש בעניין ביקור החוקר בעסק, טוענת המשיבה כי העסק היה פתוח לקהל הרחב ובהתאם רכש החוקר מוצר וקיבל חשבונית ודו"ח החקירה מתעד את ההפרה.

המשיבה מצטטת פסיקה באשר להפרת זכויות היוצרים, תוך יישום "מבחן הקהל המזדמן", הקובעת כי השמעת מוזיקה היא ביצוע פומבי למרות האינטימיות של בית עסק קטן, אשר פתוח לקהל.
אשר לטענתו השנייה של המבקש בדבר אי ידיעתו, טוענת המשיבה כי זו אינה מהווה טענת הגנה והפסיקה קבעה לא אחת שכאשר מדובר על הפרה ישירה של זכויות יוצרים, תום לב ואי ידיעה אינם מהווים הגנה עבור המפר. כמו כן המשיבה עשתה ככל שביכולתה על מנת להביא לידיעת בעלי עסקים, כי זכויות השידור במשחקי היורו שייכות לה ואין רלוונטיות לעובדה, כי הנתבע אינו מגיע מתחום המסעדנות.

4. אין ספק כי בענייננו עסקינן בביטול פסק דין מכוח שיקול דעת בית המשפט שכן לא הוצגה בפני עילת ביטול מחובת הצדק ואין מחלוקת כי המבקש ק יבל את כתב התביעה ולא הגיש הגנתו במועד. לפיכך, מקום בו פסק הדין אינו פגום , הרי שבמסגרת שיקול דעת בית המשפט יבחנו שני מבחנים – סי בת מחדלו של המבקש מלהגיש כתב הגנה וסיכויי הצלחת המבקש כי הגנתו תתקבל.

הגישה הרווחת בעניין בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, הינה נקיטת רוחב לב וזאת על מנת לאפשר למבקש את יומו בבית המשפט ולהכריע במחלוקת לגופו של עניין והדברים נכונים ביתר שאת, מקום בו עסקינן בהזדמנות הראשונה העומדת בפני המבקש להציג עניינו בפני בית המשפט
(ראה ת"א 8292/00 שמואל יוספי נ' שמואל לוינסון, פורסם במאגרים משפטיים).

5. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, לא מצאתי כי אי הגשת כתב ההגנה נבעה מזלזול בהליכים משפטיים ולכל היותר מקורה ברשלנות. יש טעם בטענת המשיבה ולפיה טענת המבקש בעניין פעולות עורך דינו לא נתמכו באסמכתאות מתאימות, אולם איני מתרשמת כי מדובר בזלזול מופגן.

אשר לסיכויי הגנת המבקש – בפי המבקש שתי טענות, האחת ולפיה לא ידע כי יש צורך באישור או בהסכמה של המשיבה לשידורים.
טענתו השנייה של המבקש הינה כי האירוע בו תיעד נציג החקירות את השידורים היה חד פעמי, בזמן שלא שהו כלל לקוחות בעסק ובאותה העת היו בו רק בעלי המקום ועובדיו.

סעיף 11(3) לחוק זכויות יוצרים, תשס"א-2007, קובע כי זכות היוצרים ביצירה כוללת את הזכות לבצעה באופן פומבי. סעיף 13 לחוק קובע כי פומבי ייחשב ל: "... השמעתה או הצגתה בציבור במישרין או באמצעות מכשיר".

נוכח הוראות החוק והנטל המוטל על המשיבה להוכיח כי מדובר בשידור פומבי המיועד לציבור לקוחות, אני סבורה, מבלי שיהיה בכך כדי לקבוע דבר לגופה של התובענה בשלב זה, כי טענות המבקש בעניין זה מגלות הגנה אפשרית ומצריכות בירור אשר יש בו כדי להצדיק היעתרות לבקשה.

לאור האמור, לאחר איזון כלל הנסיבות ונוכח המגמה המרחיבה בביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד או בהעדר הגנה, אני מורה על ביטול פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך של 2,000 ₪, אשר ישולמו על ידי המבקש תוך 20 יום.

כתב הגנה יוגש תוך 30 יום.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז שבט תשע"ה, 16 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.