הדפסה

צ'רלטון בע"מ נ' יפרח

בפני
כב' השופטת ישראלה קראי-גירון

המבקשת

צ'רלטון בע"מ ח.פ. 511717688

נגד

המשיב

אלי יפרח ת.ז. XXXXX900

החלטה

1. בהתאם לסמכותי מכוח תקנה 406 א' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") ולאחר שעיינתי בבקשה על כל נספחיה אני סבורה כי אין הבקשה מצריכה תשובה ודינה להידחות.

2. בבקשה דנן מבוקש להתערב בהחלטת כב' השופטת הדסה אסיף מבית המשפט השלום בחדרה בת.א. 32986-12-12 צ'רלטון בע"מ נ' יפרח אלי מיום 6.2.2014 (להלן: "ההחלטה").

3. בהחלטה חויבה המבקשת דנן לגלות למשיב דנן את ההסכם המלא שכרת עם חברת UEFA בצירוף ת רגום נוטריוני (להלן: "ההסכם"). ההחלטה ניתנה במסגרת דיון בתביעה שהגישה המבקשת כאן נגד המשיב. מדובר בתביעה שכותרתה הפרת זכויות יוצרים, כספית ובגדרה נתבע המשיב כאן לשלם למבקשת כאן סך של 85,000 ₪ בצירוף הוצאות.

4. בהחלטה נשוא הבקשה דנן קבעה כב' השופטת אסיף כי חרף טענת המבקשת כאן ההסכם שגילויו מבוקש רלוונטי להליך שבפניה. זאת משום שתביעת המבקשת אינה רק בגין טענות להפרת זכות יוצרים של המבקשת בגין יציר ות דרמטיות מקוריות שמופקות על ידה בערוצי התקשורת שלה, אלא גם בגין הפרת זכויות המבקשת בשל שידור המשיב באופן פומבי משחקים בבית עסקו , זאת למרות ש לטענת המבקשת כאן על פי הסכמי רישיון שרכשה המבקשת כדין ניתן לה רישיון בלעדי לשדר משחקים אלו והמשיב בפעולותיו פגע בזכויותיה אלה .

5. כאמור אני סבורה כי החלטת בית המשפט קמא בדין יסודה ואין מקום להתערב בה.

6. בכתב התביעה ובבקשה כאן טוענת המבקשת כי היא רכשה בכסף רב מ- UEFA זכויות לשידור ולמסחור משחקי יורו ובכך קמה לה זכות לתבוע גורמים המשדרים משחקים אלו לא בערוצים שלה וגם לתבוע פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים זאת משום שעל בסיס התכנים שהמבקשת רכשה מכוח ההסכם הנ"ל היא מפיקה תוכניות מקוריות שונות ומאפשרת חווית צפייה בשידורי ספורט אלו אגב עריכת שידורים אלו באולפניה.

7. המבקשת טוענת כי תביעתה מהמשיב מבוססת על טענותיה כי הוא מפר זכויות יוצרים בנוגע לתכ נים מקוריים שהפיקה, ולא מתבססת על טענה להפרתו זכויותיה שנובעת מהסכם שחתמה עם UEFA בנוגע לשידור משחקי יורו .
מכיוון שכך נטען על ידי המבקשת כי ההסכם שגילויו מבוקש, עליו חתמה עם UEFA, אינו רלוונטי לתביעה בבית המשפט קמא ואין מקום לגלותו. נטען עוד כי גילוי הסכם זה פוגע בזכויות מסחריות שלה.

8. לטעמי עיון בכתב התביעה שהגישה המבקשת מלמד כי אין ממש בטענה זו וצודק בית המשפט קמא בקביעותיו בהחלטה נשוא בקשה זו. בכתב התביעה קיימת התייחסות מפורשת לזכות המבקשת כאן מכוח הסכמי רישיון תקפים שנרכשו מאת UEFA, איגוד התאחדות הכדורגל האירופאית המארגן בין השאר את אליפות אירופה בכדורגל.
בכתב התביעה קיימת התייחסות מפורשת לעובדה כי התקשרות המבקשת כאן עם אותו איגוד ( UEFA) העניקה לה רישיון לשדר משחקי היורו לשנת 2012 ובשל כך להגיש תביעה לעניין הפרת זכויות יוצרים בגין שידורים פומביים של יצירות מוגנות על ידי אחרים . כן נטען כי הסכם זה העניק לה זכות בלעדית להתיר לבתי עסק לבצע הקרנה פומבית של תכנים אלו.
בכתב התביעה נכתב לאחר כל אלו כי המשיב דנן, הנתבע בבית המשפט קמא הפר זכויות המבקשת שעה שהעמיד לרשות הציבור בבית עסקו תכנים אלו ושידר משחקי יורי 2012 בכדורגל מבלי לקבל היתר לעשות כן.

9. משכך ולאור הסתמכות המבקשת על ההסכם מכוחו הוענקו לה זכויות למנוע הקרנת תכנים (משחקי כדורגל יורו 2012) בתביעתה נגד המשיב יש רלוונטיות להסכם שגילויו הותר בהחלטת בית המשפט קמא נשוא בקשה זו.

10. כאמור עיינתי עיין היטב בתביעה ואיני סבורה כי בהתאם לאמור בה התביעה מצומצמת רק לטענות בדבר הפרת זכויות יוצרים בגין תכנים מקוריים שיצרה המבקשת לאחר שרכשה זכויות בהסכם שגילויו הותר בהחלטת בית המשפט קמא.

11. בכתב התביעה נטען לא אחת כי המשיב הפר זכות גם בגין שידור המשחקים עצמם ולא רק בגין שידור תכנים מקוריים. משכך לטעמי גילויו של ההסכם מכוחו רכשה המבקשת זכות רלוונטי, להליך בבית המשפט קמא.
אשר על כן החלטת בית המשפט קמא בדין יסודה ואין מקום להתערב בה.

סיכום

לאור כל זאת אני מורה על דחיית הבקשה.
בשל העובדה כי לא נדרשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו אדר ב תשע"ד, 17 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.