הדפסה

צ'רלטון בע"מ נ' יפטוסרה

בפני
כב' השופטת דינה כהן- ס.נ

המבקשת/הנתבעת

ייבנק יפטוסרה

נגד

המשיבה/התובעת

צ'רלטון בע"מ

החלטה

בפניי בקשה להעברת מקום דיון לפי ס' 49 לחוק בתי המשפט ( נוסח משולב), התשמ"ד-1984. החלטה זו ניתנת על ידי עפ"י סמכות מואצלת בהתאם להוראת ס' 53 לחוק האמור.
המשיבה, הינה חברה פרטית המפיקה שידורי ספורט המשודרים בערוצי הטלוויזיה השונים, מוסיפה לשידוריה תכנים בהם יש לה זכויות קניין רוחני. לטענת המשיבה, היא בעלת הזכויות הבלעדיות להענקת רישיון לביצוע פעולות ביצירות, הזכות להקרנה ו/או לשידור ו/או להעמדה לרשות הציבור של אותם השדורים.
המשיבה הגישה תביעה כספית על סך 85,000 ₪ וטענה כי המבקשת עשתה שימוש בזכויותיה הבלעדיות, מבלי שקיבלה רישיון לכך, ושידרה בעסקה שבאילת שידורים אשר בעלת הזכויות להם היא המשיבה.
לטענת המבקשת, יש להעביר את מקום הדיון לבימ"ש השלום שבאילת היות שעדי התביעה שידרשו להתייצב, ככל שתיזקק לעדותם, לא יופיעו בביהמ"ש שבאשדוד מטעמים של הוצאות כספיות כבדות ובשל הטרחה שבהגעם. כמו כן, טוענת המבקשת ליישום תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984, לחלופותיה.
המשיבה טוענת כי קיימת סמכות שיפוט מקומית מקבילה לדון בתובענה בשני בתי המשפט, המצויים באותו מחוז. לדידה מדובר בזכות שניתנה למשיבה ודרושים טעמים כבדי משקל על מנת ליתן עדיפות לזכויות אחרות מפני זכות דיונית זו.
המשיבה מוסיפה את העובדה כי המבקשת לא הצביעה על טעמים או על נסיבות לעניין הקושי הכרוך בהתייצבות העדים מאילת בנסיעתם לאשדוד, ומשכך סבורה שהניסיון בהעברת הדיון יסרבל את הדיון וישהה אותו.
מבלי להתעלם מזכות דיונית זו של התובעת, לבחור באיזה מבתי המשפט במחוז להגיש תביעתה ( לעניין זה ראו, למשל, ע"א ( מחוזי נצרת) 1284-01-11 סאלם סוכנות ב.מ.וו בע"מ נ' פארס (12/1/2011)), החלטתי בנסיבות העניין שלפניי, לאחר בחינת עמדות הצדדים, להיעתר לבקשה ולהורות על העברת התובענה לבית משפט השלום באילת.
בשים לב למרחק הפיזי של בית המשפט באילת מיתר בתי המשפט במחוז, הרי שלאור בחינת מירב זיקות התובענה המפורטות בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי-התשמ"ד 1984, לעיר אילת, כטענת המבקשת, הנני סבורה שיש מקום לכך שהתובענה תידון בבית המשפט באילת ולהעדיף במקרה זה את עמדת המבקשת , על אף היתרון הנתון לתובעת ככלל לבחור את מקום ההתדיינות ( לעניין זה ראו, בהתאמה, למשל, שיקולי כב' הנשיא גרוניס בעניין בש"א 5566/13 מדינת ישראל- משרד הפנים נ' עזבון המנוח תראבין והיב ז"ל (29/9/2013)).
יוער כי החלטה זו עשויה הייתה להשתנות לו עסקינן בבקשת העברה בין בתי משפט אחרים במחוז, שאינם כה מרוחקים זה מזה.
שאלת ההוצאות תקלח בחשבון בתום ההליך, על ידי המותב שידון בתיק.
על כן הנני מורה על העברת התובענה מבית משפט השלום באשדוד לבית משפט השלום באילת.
המזכירות תסב בהתאם תודיע לצדדים ולסגני הנשיאה של בתי המשפט באשדוד ואילת.
עקב תקלה שבאחריותי, חל עיכוב במתן ההחלטה – עם הצדדים הסליחה.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ה, 10 מאי 2015, בהעדר הצדדים.