הדפסה

צזנה נ' בחדרי חרדים בע"מ

בפני
כב' השופט עמית רוזינס

התובע

שלמה צזנה

נגד

הנתבעת
בחדרי חרדים בע"מ

החלטה
התיק הועבר לשמיעה בפני.
נוכח עילות התביעה שעיסוקן בקניין רוחני, זכויות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט, חוק הגנת הפרטיות ואיסור לשון הרע, והנושאים העובדתיים והמשפטיים הטעונים בירור, שהם מורכבים וטעונים שמיעת ראיות מרובות, כעולה מכתבי הטענות, אני מוצא כי התביעה איננה מתאימה לדיון בסדר דין מהיר ומורה על העברתה לדיון בסדר דין רגיל.
המזכירות תפעל להעברת התיק לסדר דין רגיל.
צד המעוניין לבצע הליכים מקדמיים יפעל על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
לכל משך ההליכים בתיק, כל בקשה וכל מסמך שיוגשו לתיק בית המשפט, יומצאו לצדדים האחרים בהמצאה כדין, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט.
אישורי המצאה של בקשות יוגשו לתיק בית המשפט. בהיעדר אישורי המצאה של בקשות ואם לא תינתן להן תשובה, הן ימחקו.
הצדדים ינהגו בכל בקשה על פי הוראות תקנה 241 לתקסד"א (ללא צורך בהחלטה מיוחדת).
כל הבקשות יוגשו לא יאוחר מאשר 45 יום לפני המועד שנקבע לקדם משפט.
נקבע לקדם משפט, לרבות דיון בבקשה לסילוק התביעה על הסף, בנוכחות התובע באופן אישי ונציג של הנתבעת הבקיא בפרטי הפרשה ומוסמך להחליט בעניינה, ליום 11/5/2015 בשעה 9:00 .

המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ צדדים בדואר.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ה, 23 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.