הדפסה

צורף נ' עירית תל-אביב-יפו ואח'

מספר בקשה:11
בפני
כב' השופטת יעל הניג

מבקשים

עירית תל-אביב-יפו

נגד

משיבים

  1. שמחה צורף
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ
  3. חברת מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות בתל אביב

החלטה

שלושת הנתבעות לא הואילו לדווח עמדתן לבית המשפט.

יש לקדם את התיק לקראת הוכחות.
בשלב זה נקבע לקדם משפט.
מוצע לצדדים לנצל את הזמן ולפנות להליך גישור.

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:-

עדויות התביעה יוגשו בתצהירים תוך 45 יום מהיום.
עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים תוך 45 יום מקבלת עדויות התביעה.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות.
אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיד תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק מוצגים אלא ברשות בית משפט ולאחר הגשת בקשה כדין. בקשה להזמנת עד שנמנע מבעל דין לקבל ממנו תצהיר תוגש עד 30 יום לפני מועד ההוכחות, תפרט את המניעה ואת הרלבנטיות של העדות ותועבר ישירות לצד שכנגד. בקשה שלא תוגש כאמור לא תתקבל.

צד המבקש להתנגד לתוכן תצהיר או לקבלת מוצג יעשה כן בכתב בתוך 14 יום מיום קבלת התצהיר/המוצג.
העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד אשר יוכל להגיב עליה תוך 7 ימים.
לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת/ישיבות ההוכחות.

צד המבקש לחקור את מומחה בית המשפט, יפקיד סך של 2,000 ₪ + מע"מ בקופת בית המשפט.

היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

תצהירי חוקרים והעתקים של דוחות החקירה יוגשו בהסכמת הצדדים במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד בשלב זה עובר לישיבה שנקבעה.
התצהירים יוגשו כמוצגים (בצירוף מלוא דוחות החקירה) עם סיום הבאת עדי התביעה.

כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד.

ימי פגרות באים במנין הימים.

נקבע לקדם משפט ליום 15.7.14 בשעה 8.30.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב תשע"ד, 26 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.