הדפסה

צבעוני עבודות חשמל בע"מ ואח' נ' כסיף ואח'

מספר בקשה:4
בפני
כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

צבעוני עבודות חשמל בע"מ

נגד

משיבים

  1. חמי כסיף
  2. שלהב כסיף

החלטה

עניינה של החלטה זו הינה בבקשת התובעת והנתבעת שכנגד (להלן: המבקשת) להורות לנתבעים ולתובעים שכנגד (להלן: המשיבים) על גילוי ועיון בשני סוגי מסמכים, שנטען כי הכרחיים להוכחת טענותיה וסתירת טענות המשיבים.

ברקע ההליך ניצבות מחלוקות כספיות שונות שמקורן בהתקשרות בין הצדדים מיום 11/8/09 אודות הזמנת שירותי עבודות חשמל בבית המשיבים אשר הסתכמה בסל של 220,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

במסגרת תביעתה, עותרת המבקשת לחיוב המשיבים בסך של 95,488 ₪ בגין יתרת התמורה המוסכמת הנטענת (במסגרת "חשבון מס' 5"); תשלום בגין עבודות נוספות שבוצעו ושאינן כלולות בהסכם ותיקון נזקים במהלך ביצוע העבודות.

במסגרת תביעת המשיבים, עותרים האחרונים לפיצוי והחזר הוצאות בגין הפרות התחייבויות שונות מצד המבקשת, אי הענקת שירותי אחריות ובדק, ואשר כומתו בסך כולל ומצטבר של 76,096 ₪.

לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה לה להלן החלטתי.

יומני העבודה ו/או הפרוטוקולים שנוהלו על ידי הפיקוח ו/או מי מטעם המשיבים בעניין ביצוע העבודות הקשורות בבניית בית המשיבים על כל חלקיו;

המשיבים טענו בתגובתם כי המציאו למבקשת העתק מכלל המסמכים שפורטו במסגרת תצהיר גילוי המסמכים (מיום 30/4/15), וכי המבקשים הדגישו בתצהיר האמור כי אין בידם מסמכים נוספים הקשורים לתובענה זו.

משעה שבתשובה לתגובה הובהר כי המדובר במסמכים שנוהלו על ידי צד ג' (הפיקוח ו/או מי מהמשיבים) הרי שלעניין הוראה לצד ג' להמצאת מסמכים, כבר נקבע כי אף שאין המדובר בצד להליך, עדיין יהיו מקרים בהם תקום לבעל דין זכות לבקש מסמכים המצויים ברשות אותו צד, ככל שיש להם חשיבות להליך וככל שאין המדובר בפגיעה בלתי נדרשת בצד ג .
עם זאת על המבקשת לפנות ראשית לצד ג' לקבלת המסמכים ובמידה ולא תהא הענות לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט.

כלל התכניות, התרשימים, המסמכים, הנספחים (על טיוטותיהן) הקשורים לביצוע העבודות על ידי המבקשת;

בכל הקשור לסוג המסמכים השני (שעניינו כאמור בתכניות, תרשימים וטיוטות) הרי שבשים לב, לתגובת המשיבים האמורה לפיה, מלבד המסמכים שהומצאו למבקשת, אין בידיהם מסמכים נוספים הקשורים לתובענה זו, ומ שעה שהובהר בתגובת המשיבים כי התכניות והמפרט הטכני אשר צורפו להסכם נשוא ההתקשרות בין הצדדים, הם בדיוק אותם המסמכים שנשלחו על ידי המשיבים עובר לחתימה על ההסכם ועל בסיסם ניתנה הצעת המחיר, אין מקום למתן הוראה משלימה. גם באשר לרכיב בעניין הטיוטות המבוקשות, אין לרכיב זה כל רלוונטיות לאור ההסכמה הסופית על התמורה ולתנאי ההסכם.

לאור כל האמור, הבקשה נדחית.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסך כולל של 700 ₪.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תשע"ו, 12 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.