הדפסה

פתאפתה נ' חברה וקנין אושרי

10 ספטמבר 2014

לפני:

כב' הרשמת אפרת קוקה

התובעים

  1. איאד פתאפתה ת.ז. XXXXXX181
  2. אעור עבד ת.ז. XXXXXX338
  3. ציאם אנס ת.ז. XXXXXX572

-
הנתבעת
חברה וקנין אושרי ח.פ. 34147538

פסק דין

  1. לפני בקשת התובעים למתן פסק דין בהעדר הגנה.
  2. התובעים הגישו לבית הדין אישור מסירה ממנו עולה, כי כתב התביעה נמסר לנתבעת ביום 13.5.2014. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה מטעמה אף שחלף המועד להגשתו.
  3. בהחלטה מיון 8.6.2014 התרה בית הדין בנתבעת, כי ככל שלא יוגש כתב הגנה מטעמה בתוך 14 יום, ישקול בית הדין מתן פסק דין על יסוד כתב התביעה.
  4. עד למועד זה, לא הוגש לבית הדין כתב הגנה או הודעה מתאימה אחרת מטעם הנתבעת.
  5. בנסיבות אלה, יש מקום למתן פסק דין בהעדר הגנה בהתאם לתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

6. הנתבעת תשלם לתובעים בתוך 30 יום סכומים כדלקמן:
א. לתובע 1: שכר עבודה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2013 בסך 11,000 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.11.2013 ועד התשלום המלא בפועל, ובצירוף פיצוי הלנת שכר בסך 2,500 ש"ח.
ב. לתובע 2: שכר עבודה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2013 בסך 11,000 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.11.2013 ועד התשלום המלא בפועל ובצירוף פיצוי הלנת שכר בסך 2,500 ש"ח.
ג. לתובע 3: שכר עבודה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2013 בסך 11,000 ש"ח. סכום זה ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.11.2013 ועד התשלום המלא בפועל ובצירוף פיצוי הלנת שכר בסך 2,500 ש"ח.
7. בנוסף, תשלם הנתבעת לכל אחד מהתובעים בתוך 30 יום הוצאות משפט בסך 750 ש"ח. לא ישולמו הוצאות המשפט בתוך 30 יום, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
8. בקשה לביטול פסק הדין ניתן להגיש בתוך 30 יום.

ניתן היום, ט"ו אלול תשע"ד, (10 ספטמבר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .