הדפסה

פשיניאן נ' סקוזה

בקשה מס' 2
בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקשת/נתבעת

עליזה סקוזה
באמצעות ב"כ עו"ד עלי אבו דבוס

נגד

משיב/תובע

ד"ר ארטשאז פשיניאן
באמצעות ב"כ עו"ד מיכאל דינציס

החלטה

בענין : מחיקת התביעה , מחיקת כותרת , רשות להתגונן

1. ביום 3.9.14 הגיש התובע , מומחה לפסיכיאטריה ופסיכותרפיה , תביעה בסדר דין מקוצר
נגד הנתבעת ע"ס 2,000 דולר ארה"ב בגין הפרת התחייבות של הנתבעת לשלם לתובע עלות
חוות דעת שהוכנה בעבורה .
לכתב התביעה צורף מכתב התראה שנשלח לנתבעת , אישור מסירה של המכתב הנ"ל ועמוד
ראשון של חוות הדעת מיום 30.6.13 .
בס' 10 של כתב התביעה נטען כי התביעה ראויה להידון בסדר דין מקוצר בהיותה תביעה
על סכום קצוב מכח שירות שניתן לנתבעת .

2. ביום 20.10.14 הוגשו הבקשה שלפני . נטען בפשטות כי כיוון שלתביעה לא צורפה כל ראיה
להתחייבות בכתב של הנתבעת לשלם לתובע סכום קצוב , יש למחוק את התביעה או למחוק
את כותרת התביעה .
במסגרת בקשת הרשות להתגונן נטען כי עלות חוות הדעת כפי שסוכמה בין הנתבעת לבין
התובע באמצעות גב' מרגלית רביבו-אלבז ( להלן "מרגלית") היא 5,000 ₪ וסכום זה שולם
ע"י הנתבעת למרגלית בנוכחות עו"ד מוניר חוטבא ( להלן "מוניר") אשר ייצג את הנתבעת
בתביעה עבורה הוכנה חוות דעתו של התובע . נטען כי מרגלית היתה מנהלת משרדו של
מוניר . לבקשה צורפו תצהירים של הנתבעת ושל מוניר .

3. ביום 20.11.14 הוגשה תגובת התובע המתנגד לכל הבקשות . לתגובה צורפו תצהירים של
התובע ומרגלית וכן פרוטוקול הדיון שסיים את הליך הפש"ר בעניינו של מוניר .
נטען כי עצם הודאת הנתבעת בחובתה לשלם 5,000 ₪ עבור חוות דעתו של התובע מהווה
הוכחה ברורה להתחייבות לשלם עבור חוות הדעת ולכן אין למחוק את כותרת התביעה .
מרגלית מכחישה טענותיו של מוניר וטוענת כי הן בלתי סבירות ובלתי מפורטות .
מרגלית מצהירה כי מתוקף תפקידה כמנהלת המשרד ידוע לה שעלות חוות דעת של התובע
היא בסדר גודל של 10,000 ₪ . מרגלית מצהירה כי בכל הפניות שעשתה לנתבעת בענין
התשלום עבור חוות דעתו של התובע , אמרה לה הנתבעת לפנות למוניר לקבלת התשלום .
התובע מצהיר כי מוניר התחייב כמקובל בשם הנתבעת לשלם 2,000 דולר בתוספת מע"מ
בגין חוות הדעת .

4. ביום 25.11.14 הומצאה התגובה לב"כ הנתבעת . כיוון שלא הוגשה תשובה לתגובה עד
עצם היום הזה התיק בשל למתן החלטה על בסיס החומר המצוי בתיק .
בשל תקלה ברישום המועד לעיון , ניתנת ההחלטה רק כעת . עם הצדדים הסליחה .

5. לאחר ששקלתי טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש למחוק את כותרת התביעה
ללא צו להוצאות , מהטעמים שיפורטו להלן .

6. מלכתחילה תביעה זו אינה מתאימה להגשה כתביעה על סכום קצוב שכן לא צורף לכתב
התביעה כל מסמך הנחזה להיות ערוך או חתום ע"י הנתבעת הכולל התחייבות לשלם
לתובע את סכום התביעה .

7. תצהירה של הנתבעת לא משלים את החסר לענין זה , שכן הוא תומך בקיומה של התחייבות
לשלם עבור חוות הדעת אך לא תומך בסכום התביעה .
יתרה מזאת , עיון בתצהירו של התובע מחזק את המסקנה לפיה התביעה אינה מתאימה
להתברר בסדר דין מקוצר משני טעמים . ראשית , התובע מאשר כי ההתחייבות לשלם
את סכום התביעה לא היתה של הנתבעת אלא של עו"ד מוניר חוטבא בשם הנתבעת .
שנית , לפי תצהירו של התובע סכום התביעה נישום בחסר שכן הסכום הנכון הינו
2,000 דולר בצירוף מע"מ ולא 2,000 דולר .

8. מהחומר המצוי בתיק עולה כי ישנן שלוש גרסאות בנוגע לסכום המגיע לתובע עבור חוות
דעתו – 2,000 דולר פלוס מע"מ כאמור בתצהיר התובע , 2,000 דולר כאמור בכתב התביעה
ו 5,000 ₪ כאמור בתצהירה של הנתבעת . במצב דברים שכזה , אין מנוס אלא להכריע
במחלוקת זו בהליך משפטי מלא .

9. לאור נימוקי ההחלטה מצאתי לנכון שלא לעשות צו להוצאות . על פי החומר המצוי בתיק
נראה לכאורה כי התובע נקלע שלא בטובתו לסכסוך שהוא אינו צד לו ונדרש להליך משפטי
מלא לשם קבלת שכר טרחתו , כאשר אף אחד מהמצהירים לא טוען כי הסכום שהנתבעת
טוענת כי שילמה , הועבר לו במישרין . במצב דברים שכזה אין מקום לחייב את התובע
בהוצאות בשל הגשת תביעה בהליך שגוי .

10. על כן , אני מורה על מחיקת הכותרת .
הצדדים ישלימו כתבי טענות בהתאם לתקנה 214ב1 לתקנות סד"א .

ניתנה היום, ח' סיוון תשע"ה, 26 מאי 2015, בהעדר הצדדים.