הדפסה

פרת ואח' נ' עמותה לקידום ולפיתוח מכבים ישוב קהילתי שלב ג' ע.ר 580128833 ואח'

מספר בקשה:37
בפני
כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן

התובע

אמנון פרת

נגד

הנתבעים

  1. עמותה לקידום ולפיתוח מכבים ישוב קהילתי שלב ג'
  2. אראל רחובות בע"מ- נמחקה
  3. יצחק שנער
  4. דוד דוד
  5. משה אקשטיין
  6. חנן וייסלברג

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 15.4.2015, ושעה שלא צלח בידי הצדדים לקבוע ישיבת גישור, אני מורה כדלקמן:

  1. הנני ממנה בזאת את השמאי דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט.
  2. כתבי בי הדין, התצהירים וחוות הדעת יועברו למומחה אשר יתן חוות דעתו באשר למחלוקות שבין הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בחוות הדעת מטעמם לאחר שיבדוק את הנכס נשוא כתב התביעה.

למען הסר ספק, יואיל המומחה להתייחס לליקויים המפורטים בכתב התביעה בלבד
ובחוות דעת, וככל שהינם מתייחסים לליקויי הבניה הנטענים.
4. המומחה יבקר בנכס בנוכחות כל הצדדים, בתאום מוקדם באופן שאם יעדר אחד הצדדים לא יערך הביקור, אלא אם ויתר על השתתפותו.
5. הצדדים יעבירו למומחה תוך 15 יום מהיום, את כתבי הטענות, תצהירים ואת חוות הדעת מטעמו של כל צד וכן כל מסמך אשר ידרש לצורך מתן חוות דעת בתיק.
למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא- למעט העברת המסמכים כאמור – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מן הצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.
6. המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 90 יום מהיום.
7. חוות הדעת של המומחה תהיה היחידה בתיק זה ולא תהיה הסתמכות על חוות דעת אחרת.
שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים ובאופן שהשתתתו הסופית תהיה על פי התוצאות.
9. קובעת לת.פ. ליום 16.7.2015.

המזכירות תואיל לשלוח למומחה ולב"כ הצדדים את ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ה, 16 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.