הדפסה

פרקליטות מחוז תל אביב פלילי נ' מור

בפני כב' השופט צחי עוזיאל

המאשימה
פרקליטות מחוז תל אביב פלילי

נגד

הנאשם
עדי מור

<#1#>
נוכחים:
ב"כ התביעה עו"ד לבנת מלמד, מתמחה אסף כרמונה ומתמחה עדי נשרי
ב"כ הנאשם עו"ד איה שריק
הנאשם
פרוטוקול

ב"כ המאשימה: הגענו להסכמה לפיה הנאשם יודה בעובדות כתב האישום המתוקן, שאני מגישה כעת, יורשע ונעתור במשותף לעונש של מאסר על תנאי והתחייבות.

<#2#>
החלטה
המזכירות תוודא סריקת כתב האישום המתוקן לתיק האלקטרוני.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ט"ז סיוון תשע"ה, 03/06/2015 במעמד הנוכחים.

צחי עוזיאל , שופט

ב"כ הנאשם: מאשרת את דברי התובע ת. הקראתי לנאשם את כתב האישום המתוקן והוא מודה במיוחס לו.
הנאשם: מאשר, ידוע לי כי בית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.

<#4#>
הכרעת דין

נוכח הודאת הנאשם, הנני מרשיעו במיוחס לו בכתב האישום המתוקן– בעבירה של החזקה ומכירת עותק מפר של יצירה, לפי סעיף 62 (ב) לחוק זכויות יוצרים.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ט"ז סיוון תשע"ה, 03/06/2015 במעמד הנוכחים.

צחי עוזיאל , שופט

ב"כ המאשימה: אין הרשעות קודמות. אבקש לאמץ את ההסדר. נעתור להתחייבות ולא קנס לאור מצבו הכלכלי של הנאשם כפי שהציגה חברתי.

ב"כ הנאשם: מאשרת. אבקש לאמץ. מדובר בבחור צעיר. מגיל 14 מסייע בפרנסת המשפחה. אמו היא אם חד הורית. אני חושבת שההסדר מאוזן ואבקש לאמצו.

הנאשם: אין לי מה להוסיף.

<#6#>
גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירה של החזקת ומכירת עותק מפר של יצירה, שביצע ביום 3.10.12, עת החזיק בדוכן ברחוב כ-230 עותקים מפרים של יצירות בעלות זכויות יוצרים.

2. נוכח נטילת האחריות והעדר הרשעות קודמות, ההסדר אליו הגיעו הצדדים ראוי, ואני מוצא לאמצו.

3. אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א. מאסר למשך שלושה חודשים, ואולם הנאשם לא ישא עונש זה אלא אם תוך שלוש שנים יעבור עבירה בה הורשע או כל עבירה אחרת לפי חוק זכויות יוצרים או פקודת סימני מסחר.
ב. הנאשם יחתום על התחייבות כספית ע"ס 1,500 ₪ להימנע במשך שנתיים מעבירה שבה הורשע או כל עבירה אחרת לפי חוק זכויות יוצרים או פקודת סימני מסחר . לא תיחתם ההתחייבות תוך 14 ימים, ייאסר הנאשם למשך 7 ימים.

4. המוצגים יחולטו/יושמדו/יושבו לבעליהם על פי החלטת קצין משטרה.

5. ככל שהופקד פיקדון בתיק על ידי הנאשם ובהעדר מניעה על פי דין, יש להחזירו לידיו או לגורם אחר לפי בקשת הנאשם.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מהיום.
<#7#>

ניתנה והודעה היום ט"ז סיוון תשע"ה, 03/06/2015 במעמד הנוכחים.

צחי עוזיאל , שופט