הדפסה

פרקליטות מחוז תל אביב פלילי נ' יאמין ואח'

לפני כב' השופטת לימור מרגולין-יחידי

המאשימה
פרקליטות מחוז תל אביב פלילי

נגד

הנאשמים

  1. רוני יאמין
  2. דוד אבו
  3. אבנר יאמין - הסתיים

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה, גב' חן זערור, מתמחה
ב"כ נאשם 1, עו"ד לאה בירק
ב"כ נאשם 2, עו"ד ניר יאסלוביץ'
אין התייצבות לנאשמים

פרוטוקול
ב"כ נאשם 2 :
הנאשם מתייצב לכל הדיונים. הנאשם התקשר אלי הבוקר, והודיע לי כי הוא חולה. הצגתי אישור רפואי לחברתי. מציג לביהמ"ש אישור שהגיע אלי ב- SMS.

ב"כ המאשימה:
אבקש דחייה קצרה בעניינו של נאשם 2. לעניין הדיון בעניינו של נאשם 1, הסנגורית יצאה מן האולם. אני אותיר את ההחלטה בעניין זה לשיקול דעת ביהמ"ש.
<#2#>
החלטה

נדחה, לטיעונים לעונש, בעניינו של נאשם 2, לתאריך 22.10.2015, בשעה 09:00.
ב"כ הנאשם יודיע לנאשם על מועד הדיון ויעמידו על חובת התייצבותו.
<#3#>

ניתנה והודעה היום א' חשוון תשע"ו, 14/10/2015 במעמד הנוכחים.

לימור מרגולין-יחידי , שופטת

ב"כ המאשימה:
מגישה גיליון רישום פלילי. לנאשם עבר פלילי, אך לא רלוונטי. הנאשם הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון, כמפורט בהכרעת הדין. באשר למתחם הענישה, פעלה המאשימה על פי המתחם שנקבע בעניין זנזורי, ולפי פסיקת כב' השופט עוזיאל בעניין לוי, אני מגישה אסופת פסיקה. אציין שביהמ"ש של הערעור בעניין זנזורי לא קבע שמדובר במתחם שגוי, הוא נתן פתרון לגופו של עניין בהתאם לנסיבות, בשל מצבו הרפואי של הנאשם. אנו סבורים שהמתחם שנקבע בזנזורי רלוונטי כאן. אני סבורה שמדובר בפגיעה חמורה, מדובר בשני המקרים בחומרים שאנחנו לא יודעים מה המרכיבים שלהם, אנשים צורכים אותם ועלול להיות אפקט מסוכן, זה עלול לפגוע בבריאות הציבור. העונש המוסכם במסגרת ההסדר תואם את מתחם הענישה, על כן אבקש לאמץ את ההסדר. כמו כן אבקש להשית התחייבות להמנע מעבירה. התקבלה חו"ד מטעם הממונה והוא נמצא מתאים.

ב"כ הנאשם:
מצטרפת לדברי חברתי. אני סבורה שההסדר, שהוצג לביהמ"ש בישיבה הקודמת הוא סביר. היה מדובר בעבירות שנעברו עובר לינואר 2011, כשכתב האישום הוגש בשיהוי של מעל 3 שנים. העבר של הנאשם הוא ישן ולא רלוונטי. למאשימה הוצגו מסמכים בנוגע למצבו הכלכלי, ולכן גם הגענו להסרד כפי שהגענו לעניין ההתחייבות. מדובר באדם בן 44, נשוי עם שני ילדים, עובד במכולת. אני סבורה שההסדר ראוי ואני מבקש מביהמ"ש לכבדו.

הנאשם:
אני מצטער שזה קרה, זה לא יקרה יותר.

<#6#>
גזר דין
בעניין נאשם 1

הנאשם הורשע על יסוד הודאתו, כמפורט בהכרעת הדין, במסגרת הסדר טיעון. בגדר הסדר הטיעון הוגש כתב אישום מתוקן, והצדדים הסכימו בכל מרכיבי הענישה.

בתמצית, מדובר במי שניהל חנות, שמכרה בין היתר משקאות אלכוהוליים.

בהתאם לעובדות כתב האישום בהן הודה והורשע, החזיק הנאשם במועדים שאינם ידועים, בקבוקי אלכוהול מזויפים הן בחנות והן במחסן החנות, וכן במועד אחד מכר משקאות אלכוהוליים מזויפים לנאשם מספר 2.

דומה שאין צורך להרחיב בנוגע לערכים המוגנים הנפגעים מן המעשים, ובהם הפגיעה בזכויות הקנייניות של בעלי המוצרים החוקיים, הפגיעה הפוטנציאלית בשלום הציבור, שכן מדובר במשקאות שנצרכים ע"י הציבור, וכשהם מזויפים עלול להיות טמון בהם סיכון בראותי, וכן הפגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל כמדינה אוכפת חוק.

מדיניות הענישה ביחס למעשים אלה היא מוחשית, והסכמות הצדדים, כפי שהוצגו בפניי, הן סבירות ומתיישבות עם מתחם הענישה.

לקחתי בחשבון גם את הנסיבות שלהלן בגזירת הדין:

ראשית, הנאשם הודה, חסך זמן שיפוטי והביע חרטה.

שנית, מאז ביצוע העבירות חלף זמן ממשוך.

שלישית, לנאשם עבר פלילי לא מכביד ולא רלוונטי, כשהעבירה המאוחרת ביותר היא משנת 2012, והעבירות האחרות ישנות מאוד.

רביעית, בגיבוש ההסדר הביאו הצדדים בחשבון את מצבו הכלכלי המורכב של הנאשם. בנסיבות אלה, נוכח הסכמתם, לא נדרשתי כלל לשאלת מתחם הקנס, שכן הצדדים הסכימו להסתפק בהתחייבות להמנע מעבירה.

אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

מאסר בפועל לתקופה של 3 חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות-דעת הממונה על עבודות השירות בכפר הנופש "על הים – האגודה למען החייל" .
הנאשם יתייצב במפקדת מחוז צפון ביום 9.12.2015 שעה 08:00 לתחילת ריצוי עונשו.
הובהרה לנאשם המשמעות של אי עמידה בתנאי עבודות השירות.

מאסר על תנאי למשך 6 חודשים, לתקופה של 3 שנים והתנאי שהנאשם לא יעבור עבירות על פקודת סימני מסחר וחוק זכויות יוצרים.

הנאשם יחתום על התחייבות בסך 10,000 ₪ , להימנע במשך שנתיים מהיום מביצוע העבירות על פקודת סימני מסחר וחוק זכויות יוצרים. . לא יחתום הנאשם, ייאסר לתקופה של 20 ימים.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

המזכירות תשלח עותק הפרוטוקול לממונה על עבודות השירות.

ככל שנאשם 1 הפקיד כספים במסגרת ההליך העיקרי, יש להשיבם לנאשם.

ניתנה והודעה היום א' חשוון תשע"ו, 14/10/2015 במעמד הנוכחים.

לימור מרגולין-יחידי , שופטת

<#7#>
ניתנה והודעה היום א' חשוון תשע"ו, 14/10/2015 במעמד הנוכחים.

לימור מרגולין-יחידי , שופטת