הדפסה

פרץ בכר נ' מכללת אפיק השתלמויות אזוריות אזוריות

המערערת בע"ע 26119-11-12
המשיבה בע"ע 20734-11-12
מכללת אפיק השתלמויות אזוריות אזוריות

-

המשיב בע"ע 26119-11-12
המערער בע"ע 20734-11-12
פרץ בכר

הודעה

1.        בהתאם להודעת בית הדין מיום 22 באפריל 2013 היה על המערערים בשני התיקים להגיש סיכומים עד ליום 22 באוקטובר 2013.
 
2.         עד למועד מתן הודעה זו, טרם הוגשו הסיכומים.

3 ככל שלא יוגשו הסיכומים עד ליום 3 בנובמבר 2013, יועבר התיק לרשמת אשר תשקול מחיקת הערעורים בלא התראה.