הדפסה

פרנקל ואח' נ' גליטמן ואח'

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר
תובעים
חנה פרנקל ת.ז. XXXXXXX875 ו-50 אח'

באמצעות עוה"ד אדמית כהן

נגד

נתבעים

  1. מלכה גליטמן ת.ז. XXXX837
  2. אילן יואל גולדברגר ת.ז. XXXXXX951

באמצעות עוה"ד מיכל שחר

ותיק מאוחד 15953-07-14
1. אילנה כהן ו-21 אח'

נגד

נתבעים
1. הדסה כץ
באמצעות עוה"ד מיכל שחר
2. אור רחל גרויסמן (התביעה כנגדה נדחתה)
באמצעות עו"ד שלמה עבדי

ותיק מאוחד 26571-09-14
רובין גילה ו – 46 אח'
באמצעות עוה"ד אדמית כהן

נגד

נתבעים

ותיק מאוחד מספר 51278-03-15

  1. שוורץ צבי-זנבל
  2. עיזבון המנוחה רחל שוורץ ז"ל

באמצעות עוה"ד מיכל שחר
3. צופיה שפיגלר
4. גל גבי
באמצעות עוה"ד מיכל שחר
5. שטינמן ליה
באמצעות עוה"ד מיכל שחר

1. נחמה ולדמן
נ'

  1. יצחק ורטסקי
  2. הילה ורטסקי
  3. אורי שטיינמן
  4. ליה פישהוץ- שטיינמן

<#1#>

החלטה

1. ביום 8.6.15 הגישו המבקשים (התובעים בתיק העיקרי) בקשה "בהולה" המחזיקה 47 עמודים, שמבקשת מבית המשפט להורות לשמאית שמונתה שלא לדחות את הישיבה הקבועה בפניה ליום 24.6.15 על מנת שלא ידחה הדיון הקבוע בבית המשפט ליום 13.7.15. לבקשה זו הוגשה תגובה, שאף היא מחזיקה 47 עמ'.

2. המבקשים הניחו כנראה כי השמאית תכתוב ותסיים את חוות דעתה מיד בסמוך לאחר הישיבה ביום 24.6.15 באופן שחוות הדעת תופץ לצדדים ולבית המשפט עד 5.7.15 , והכל ילמדו אותה על מנת שהדיון ביום 13.7.15 יהיה יעיל.

3. על אף שהסכמת המבקשים למינוי השמאית ניתנה ביום 15.2.15, הסתבר כי המבקשים פעלו מסיבות שונות (נטען למו"מ עם המשיבים) לעיכוב הליך מינוי השמאית עד שלהי חודש אפריל.

4. מהחומר שצורף עלה כי השמאית בקשה לקיים ישיבה עם הצדדים ביום 26.5.15, נעתרה לבקשת המשיבים לדחיית הדיון ליום 9.6.15 ושוב נעתרה לבקשת הדחיה מצד המשיבים ליום 24.6.15. שוב באה פנית המשיבים לשמאית לדחיית המועד מהטעם שלא חלף המועד הקבוע בדין למסירת תשובתם, החל רק ב-30.6.15 לטענת המשיבים.

5. ביום 26.5.15 שלחה השמאית מכתב לצדדים בו היא מפרטת כי קבלה את כתב המינוי ביום 22.4.15. עוד נרשם שם כי על פי ס' 5 לתקנות פינוי בינוי (פיצויים) (מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי דין בבקשות שיוגשו לשמאי פינוי ובינוי) התשע"ב 2012 ,ס' 5 , על המשיבים להגיש את תשובתם לשמאי בתוך 60 יום מיום שהומצאה להם הבקשה והמסמכים. עו"ד המשיבים הודיעה כי קבלה את הבקשה והמסמכים ביום 30.4.15 לכן המועד האחרון למסירת כתב התשובה הוא 30.6.15. לפי ס' 6 לתקנות יש לקיים דיון בתוך 45 יום מהגשת תשובת המשיבים. לפיכך, הציעה השמאית תאריכים לחודש יולי.

6. המבקשים לא הראו כי המשיבים קבלו את הבקשה והמסמכים שאמורים להמסר לפי ס' 2 (ד) לתקנות במועד המוקדם ליום 30.4.15. לפיכך, המועד להגשת תשובת המשיבים הוא עד 60 יום. נראה שלא אצה הדרך למשיבים למהר בתשובתם, אך זוהי זכותם החוקית. על פניו, אין מקום לקיום דיון קודם להגשת תשובת המשיבים.

7. לפיכך, מלכתחילה לא היה מקום שבית המשפט יתערב במועד קיום הישיבה אצל השמאית.

8. המבקשים ישאו בהוצאות בקשה זו בסך של 1,500 ₪ שישולמו למשיבים באמצעות באת כוחם.

בגלל ריבוי בקשות והצפת בית המשפט בנספחים נלווים, ניתנת התראה לצדדים כי בבקשות מציפות נוספות , צד שעמדתו לא תתקבל יחוייב בסכומי הוצאות גדולים.

9. נא הודיעוני, עד ליום 1.7.15, אם יש מקום לקיום הדיון בבית המשפט ביום 13.7.15.

10. אלי למעקב ביום 1.7.15.

ניתן היום, ה' תמוז תשע"ה, 22 יוני 2015, בהעדר הצדדים.