הדפסה

פרנקל ואח' נ' גליטמן ואח'

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר
תובעים
(תיק "פרנקל")
1. חנה פרנקל ו-50 אח'

נגד

נתבעים

 1. מלכה גליטמן
 2. אילן יואל גולדברגר

ותיק מאוחד 15953-07-14
(תיק "כהן")
1. אילנה כהן ו-21 אח'

נגד

נתבעים

 1. הדסה כץ
 2. אור רחל גרויסמן

ותיק מאוחד 26571-09-14
רובין גילה ו – 46 אח'
(תיק "רובין")
נגד
נתבעים

 1. שוורץ צבי-זנבל
 2. עיזבון המנוחה רחל שוורץ ז"ל
 3. צופיה שפיגלר
 4. גל גבי
 5. שטינמן ליה
 6. זידמן מרטינה אסתר
 7. עזריאל יצחק
 8. מרנשטיין עקיבא
 9. מרנשטיין חיה

החלטה

התיקים המאוחדים הועבר לטיפולי ביום 19.11.14.

1. לתיק נקבע קדם משפט ליום 26.1.15 שעה 10:00.
 
2. הצדדים יסיימו ביניהם, לא יאוחר מ-30 ימים קודם למועד הנ"ל, הליכי גילוי מסמכים ושאלונים.

3. בקשות מקדמיות של הצדדים תוגשנה לא יאוחר מ-30 ימים קודם לישיבת קדם המשפט, והן תידונה במועד קדם המשפט.
 
4. המדובר בשלושה תיקים מאוחדים שעניינם דומה – תביעות החוכרים בבתים משותפים הנמצאים במתחם "פינוי בינוי" בשכונת נוה שאנן, לקבלת פיצוי כספי מהדירים המסרבים להתקשר ולחתום על הסכם הפינוי והבינוי כפי שנחתם בין התובעים לבין היזם פרשובסקי השקעות ובנין בע"מ.
בתיק "פרנקל" – הבית המשותף נמצא ברח' ברל כצ נלסון מס' 43-47, 49-53
בתיק "כהן" - הבית המשותף נמצא ברח' ברל כצ נלסון מס' 78-82
בתיק "רובין" - הבית המשותף נמצא ברח' ברל כצנלסון מס' 55-59, 61-65.

תשומת לב הצדדים כי בתיק "כהן" חסר כתב הגנה מהנתבעת אור רחל גרויסמן. יש להמציא לתיק בית המשפט אישור מסירה של התביעה לנתבעת זו.
כמו כן בתיק "רובין" אין כתבי הגנה. יש להמציא לתיק בית המשפט אישורי מסירה של כתב התביעה לנתבעים.

5. המזכירות תשלח העתק החלטה לצדדים

ניתן היום, א' כסלו תשע"ה, 23 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......