הדפסה

פרנס מוטור אויל ישראל בע"מ ואח' נ' ביג - גיבורי ישראל בע"מ ואח'

בפני כב' השופטת ד"ר איריס רבינוביץ ברון
התובעת:

הנתבעים
ביג גיבורי ישראל בע"מ

  1. פרנס מוטור אויל ישראל בע"מ
  2. יוסף דמרי

מאוחד עם תיק 11675-11-11

התובעים: 1. פרנס מוטור אויל ישראל בע"מ

הנתבעים:
2. יוסף דמרי

  1. ביג גיבורי ישראל בע"מ
  2. יוסף בוכריץ

<#2#>
נוכחים:
מר יוסף דמרי
ב"כ התובעים בתיק אזרחי 11675-11-12 שכנגד והנתבעים בתיק אזרחי בתיק 37744-04-12 עו"ד ברנטוין רון
ב"כ התובעת בתיק אזרחי 37744-04-12 והנתבעים בתיק אזרחי 1175-11-12 ע"י ב"כ עו"ד טלי שטיימן
מר יוסף בוכריץ

פרוטוקול
עו"ד ברנטוין רון :

הגשנו את התביעה לאחר שהתברר לנו בדיעבד שנעשה פה מעשה של הטעייה ופעולה בחוסר תום לב, של אדם וחברה, שאלה הנתבעים. שלקחו קרקע לא שלהם, התנהגו כלפיה כמנהג בעלים והשכירו אותה ללקוחות שלי.
צרפתי לבקשה בגילוי מסמכים, נספח שזה העתק מרישום פנקס המקרקעין ששם מדובר בקרקע ששייכת לקרן הקיימת לישראל והיא ככל שהיא נמסרת לצד שלישי היא בזכות של חכירה. אין בלשכת המקרקעין תימוכין שהקרקע נמסרה למאן דהו, יחד עם זאת אנו יודעים מתוך מה שהגישו בתביעה שלהם כבסיס לטענתם שהם בעלי זכויות בקרקע, איזה מסמך שנוגע לחב' שיכון ופיתוח, אך אנו לא יודעים מה הקשר שקיים בין הקרן הקיימת למנהל ושיכון ופיתוח לנתבעים ויתרה מזאת לא ברור מה הזכויות שניתנו לנתבעים ככל שניתנו.

כאשר נפגשו הצדדים ודיברו בטרם הייצוג, הציג עצמו מר בוכריץ כבעל הקרקע, אף שלא נקב במעורבותה של התובעת 1 או הנתבעת שכנגד [ ביג].
בדיעבד צץ ההסכם הכתוב עם חב' ביג, בסעיף 4 שבו מצהיר המשכיר שהוא בעל זכויות קניין בעלות בנכס. שנית לראשונה נכנסה לתמונה חב' ביג, בדיעבד אנו יודעים שהסיבה שחב' ביג עומעמה והושמטה מהדו שיח במשא ומתן הראשוני, נוכח העובדה שבחב' ביג היה סכסוך בעלים שהתנהל במחוזי מרכז, ולמעשה מר בוכריץ היה מורשה לפעול בשם החברה במאי 08, יש רצף טענות, כאשר בהמשך התחילה להישאל שאלת הבעלות, מפנה לתצהיר שאלון שמסר מר בוכריץ שם הוא מציין שהוא בר רשות. אבל הוא לא הציג מה, האם מותר להם להשכיר או לבוא ולעשות מדידות כדי לתכנן איזה פרוייקט, יחי ההבדל הקטן.
אנו טוענים וכל עוד לא יוכח אחרת, שחברת בוכריץ הם לא בעלי זכויות בנכס, הם הונו את הלקוחות שלי.

התובע מוזהר להעיד אמת:

לקחנו את המקום, זה סה"כ מגרש, פינינו אותו , ופתאום הגיעו אבא ובן וטענו שזה המגרש של מי שהשכיר. מדובר בשותף השלישי בביג.
יצאנו הרבה לפני שנגמר החוזה.

עו"ד ברנטוין רון :

השותף השלישי בביג עורר את השאלה מי הבעלים האמיתי בקרקע.
ראוי לציין כי עובד בשם נחום פנה למר בוכריץ עוד לפני שנחתם החוזה והוא הגיב בזלזול, אל תשמעו לאיש הזה, הוא לא יודע מה הוא אומר.

עו"ד שטיינמן:
הצגנו להם אישור המעיד על זכויותיהם בקרקע. מציגה.
בנוסף, הנתבעים מנסים להסית בכל דרך את הדיון מהנקודה העיקרית, מדובר בתביעה כספית.
בנסח הטאבו של המגרש בו פעל דמרי, יש את אותם בעלי זכויות הרשומים בטאבו.

יש אישור של שופ שצורף לתגובה לבקשה לצו גילוי מסמכים, מדובר בהסכם פיתוח עם חברות שמהם ביג רכשה את הזכויות. שופ פועלת כשלוחה של שיכון ופיתוח ויש לה זכויות מהמינהל.

לאחר ההפסקה:

עו"ד ברנטוין רון
אנו עומדים על הבקשה לגילוי מסמכים.

מר בוכריץ לאחר שהוזהר להעיד אמת:
כפי שידוע למר דמרי ולחברה שהוא מיייצג, אנו נמצאים בחזית הבנין שהוא אגף של המגרש שהשכרנו לו, אנו בשלב של איחוד החלקות ואנו הופכים לחלקה אחת שמקבלת מספר חדש, סיימנו כבר את התהליך עם הוועדה המקומית, והוא יודע את הדברים , הכל עובדות, אפשר להמציא את החלטת הועדה של עיריית נתניה, הדברים ידועים ונמצאים אצל כולם. אז לבוא ולספר סיפורים שהוא , אני מוכן לספק את המסמכים האלה תוך 7 ימים.

עו"ד ברנטוין רון
אני מקבל את ההצעה.

עו"ד שטינמן:
אנו גם הגשנו בקשה לגילוי מסמכים.
יש את הסכם השכירות במגרש היכן שהוא הפעיל את העסק שלו, יש שם הסכם שכירות.
וכן, ביקשנו את הצילומים של הסרטים של ההקלטות.

עו"ד ברנטוין רון
צרפתי מסמך לגבי הסרטים, שאין סרטים, אם היו הייתי מציג.
אותה חברה שמטפלת בתיעוד של המצלמות, יכולה להפיק שלושה ימים אחורה ולא מעבר לזה. אי אפשר. עם כל הרצון הטוב.

עו"ד שטיינמן:
הוא הצהיר שיש תיעוד להכל, כולל לחיצת היד.
אם מרשי יגיש את המסמכים כדי להוכיח את זכויותיו בקרקע, האם יחזור בו מהתביעה?

מציגה את המסמך.

עו"ד ברנטוין רון :
מה שיש לנו אגיש.

מר דמרי:
פינינו חודש לפני הסוף. באים אלי קוראים לי, נחום שמשון ואיל, החבר'ה שלי יביאו מה שצריך.
אנחנו העברנו את הדברים לרשפון עם משאיות.

הבחור הזה שבא אלי כל יום והתחיל לצלם, קראו לו גדי מחלב, והוא אמר תסגרו את הסיפור הזה אני לא רוצה להיות פה. אני את החשבונית שהתחננתי אליה קיבלתי רק שנה אחרי.
בוכריץ בא אלי, ואני שילמתי ביום שקיבלתי חשבונית.
הוא החתים אותי עם דף אחד אמר לי שהוא צריך את זה למשהו והסתבר שזה חוזה. עשה לי טריק.
אני לא איש עסקים.

מכעיס אותם דבר אחד, שלא מכרתי להם את המגרש.
אני לא יכול למכור כרגע את המגרש. הם היו נחמדים בהתחלה, אמרתי להם שהזכות הראשונה היא שלהם. אחרי זה הפסיקו להיות נחמדים, באו אחרי שנה.

מר בוכריץ:
הוא אמר במפורש עכשיו שזה של אשתו, שהוא היה מוכן למכור לי את המגרש.

עו"ד שטיינמן:
יש תמונות עם תאריכים, שהציוד עדיין היה ויש גם התכתבויות שהוא מודה שהוא פינה לאחר המועד.

מר דמרי:
כל מה שנשאר זה רק קצת ג'אנקיאדה. מנצלים את התמימות.
החוזה נגמר ביום 31.5.09.

עו"ד שטיינמן:
בהסכם כתוב עד 30.4.

עו"ד ברנטוין רון :
החשבונית היא עד 31.5.09. נספח ט'.

עו"ד שטיינמן:
מפנה לתצהיר שמר דמרי הגיש. משך שנה מיום 1.5.

עו"ד ברנטוין רון
הדברים נאמרים מתוך זכרון ולא מתוך מסמכים שנרשמו ולכן יכולים להיות אי דיוקים.

עו"ד ברנטוין רון
למעשה מרשתי הפסיקה להשתמש במגרש בהדרגה משנת 09. המגרש שימש לאפסון סחורות, שעברו בהדרגה לרשפון. מה שקרה בחודש מאי, נשאר שם אריזות ופסולת, אף אחד לא עשה שימוש במגרש. הגדר הטלטלית הונחה שם .

עו"ד שטיינמן: חברי מעלה טענות ומציג אותן כעובדות.
מדובר במגרש שנועד לאחסנה. גם אם נותרו חביות, עדיין לא מדובר בפינוי.

מר דמרי:
פינתי 15 משאיות. נשאר קצת. אם המגרש היה כל כך טוב למה לא השכרתם אותו עד עכשיו.

עו"ד ברנטוין רון
אני אבקש שימציאו לי את הסכם הרכישה כאשר הסכומים והתנאים מחוקים.

מר בוכריץ:
אני ממציא כרגע את המסמך.

עו"ד ברנטוין רון
אני רוצה עותק, ולעיין בו ואז אביע את עמדתי. ההסכם שבין הנתבעת לבין הצד השלישי שהמחה את הזכויות ואת הסכם ההתקשרות בין הצד השלישי לבין שיכון ופיתוח.

עו"ד שטיינמן:
יאגו רכשה את המגרש משיכון ופיתוח קרית נורדאו, היא חתמה מול החברה לפיתוח קרית נורדאו, לימים מכרה את הזכויות שלה בחברה לפיתוח עם חב' ביג. ניתן את הסכם הרכישה ואת הסכם הפיתוח .

מר בוכריץ:
אני יכול להציג את המסמכים כבר כעת. מדוע אי אפשר לסיים את הדברים היום.

עו"ד ברנטוין רון
אני מעוניין לעיין במסמכים במשרדי ולאמת את הנתונים. ביקשתי אותם כבר מלפני 4 חודשים ולא קיבלתי אותם.

ב"כ הצדדים:
שמענו את הצעת בימ"ש, נודיע תוך 30 יום בהודעה משותפת, האם מקובל עלינו להסמיך את בימ"ש להחליט לפי סעיף 79א, בגבולות שהוצעו על ידי ביהמ"ש, וזאת ללא צורך בהנמקה.
במידה ולא, נבקש כי ינתנו הוראות לענין השלמת גילוי המסמכים והגשת תצהירי עדות ראשית.

<#3#>
החלטה
עו"ד שטיינמן תעביר את המסמכים בהתאם למפורט בדברי הצדדים בפרוטוקול הדיון ל עו"ד ברנטוין רון תוך 7 ימים.

באי כח הצדדים ימסרו הודעה משותפת עד ליום 16.10.13 האם מוסכם עליהם לסיים את הדיון בתובענות על ידי הסמכת ביהמ"ש להחליט לפי סעיף 79א ללא צורך בהנמקה, בגבולות שהוצעו על ידי ביהמ"ש.
ככל שלא תושג הסכמה לענין זה, יודיעו הצדדים עד למועד זה האם השלימו את ההליכים המקדמיים וינתנו הוראות על ידי ביהמ"ש להגשת תצהירי עדות ראשית.
נקבע לישיבת קדם משפט ליום 5.2.14 שעה 9:00.

חובה על הצדדים להתייצב לדיון.
המזכירות תפתח תיק עזרוני.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ב תשרי תשע"ד, 16/09/2013 במעמד הנוכחים.

איריס רבינוביץ ברון, שופטת

הוקלד על ידי איריס חדד