הדפסה

פרי נ' אדר

בפני :
כב' השופטת חנה טרכטינגוט
נציג מעבידים מר אליעזר ארן

התובעת:

שירי פרי 025177643
ע"י ב"כ עו"ד ארז דגן
-

הנתבעת:

נירה אדר 022473581
ע"י ב"כ עו"ד סיגלית קופל ר ועו"ד טלי דנון

פסק דין

מכח הסכמת הצדדים, כאמור בסעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט, (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984, לאחר שבחנו את עיקרי טענות הצדדים, הננו פוסקים בדרך של פשרה כדלקמן:
הנתבעת תשלם לתובעת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת מהנתבעת סך של 4,000 ₪.
כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת, בנסיבות העניין, הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 1,500 ₪.
כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום שיומצא לנתבעת פסק הדין.

ניתן היום, ח' תשרי תשע"ג, 24 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.

נ.צ.מ. מר אליעזר ארן

חנה טרכטינגוט, שופטת