הדפסה

פרידמן נ' רוטנר

בפני
כב' השופטת דורית פיינשטיין

תובעים

מרדכי פרידמן

נגד

נתבעים

נחמן רוטנר

החלטה

1. ישיבת קדם המשפט תתקיים בפני ביום 16.2.14 בשעה 15:00.

2. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים וזאת בתוך 30 יום.

3. אם נשלח שאלון, הצד שכנגד ישיב לו בתוך 30 יום.

4. כל בקשה מקדמית תוגש בכתב תוך 30 יום ותומצא לצד שכנגד באופן מיידי. תגובת הצד שכנגד תוגש בתוך 21 יום ממועד ההמצאה.

5. על בעלי להתייצב לקדם המשפט בעצמם. במקרה שבו בעל דין הוא תאגיד, יתייצב לקדם המשפט אדם הבקיא בפרטי המחלוקת ומוסמך להשיב עניינית להצעת פשרה.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ג, 28 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.