הדפסה

פרטוש ואח' נ' לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ואח'

בפני
כב' השופטת אילונה אריאלי

תובעים

נסים פרטוש

נגד

נתבעים

  1. "קרנית" קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (התביעה נדחתה)
  2. שרון בן ארצי
  3. מוטו- פאן בע"מ ח.פ 514223957
  4. "שלמה" חברה לביטוח בע"מ
  5. צחי ידן ת.ז. XXXXXX377

החלטה

1. על פי החלטתי מהיום הריני ממנה את פרופ' סודרי מיכאל כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

המומחה מתבקש לחוות דעתו באשר:

א. למצבו הרפואי של התובע הנובע מן התאונה נשוא התובענה;
ב. לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה נשוא התובענה;
ג. לנכותו הצמיתה של התובע (אם קיימת) ככל שזו נובעת מן התאונה נשוא התובענה;
ד. לנכותו הזמנית של התובע (היינו: תקופת אי הכושר לעבודה) בעקבות התאונה נשוא התובענה;

2. א. התובע ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית למומחה הנ"ל וכן לנתבעים בתוך 15
יום מהיום.
ב. כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה הנ"ל וכן לצד שכנגד תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, למעט חוות דעת של מומחה.
התובע ימציא מסמכים אלה בתוך 15 יום מהיום והנתבעים בתוך 60 יום מיום שיקבלו את מסמכי התובע (למעט מסמכים אשר העתק שלהם הומצא להם ע"י התובע).
ג. התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
ד. הנני קובעת את שכרו של המומחה על סך של 5,000 ₪ כולל מע"מ. שכר טרחתו של המומחה ישולם לו, בשלב זה, בשלושה חלקים שווים : האחד על ידי התובע השני על ידי הנתבעים מס' 2 ו- 4 והשלישי על ידי הנתבעים 3 ו- 5.

על התובע ועל הנתבעים מס' 3 ו- 5 להפקיד בידי בא כוחם את חלקם בשכ"ט המומחה וזאת בתוך 14 יום מהיום.
המומחה מתבקש להתחיל בעריכת חוות דעתו רק לאחר קבלת הודעת באי כח התובע והנתבעים מס' 3 ו- 5 כי שכרו הופקד בהתאם להחלטה זו.

3. שימת לב המומחה מופנית-
א. להוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 , לפיה אין להביא בפני המומחה הממונה על ידי בית המשפט חוות דעת רפואית של מומחה אחר, לגבי התאונה בה עסקינן;
ב. לפסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי גם מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אסור שתובאנה בפני המומחה.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ג, 10 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.