הדפסה

פר"ק 13552-04-11 אלדר דגן נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'

בית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13552-04-11 אלדר דגן נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'

08 נובמבר 2011

מבקשים

1. רינת אלדר דגן

נגד

משיבים
1. כונס נכסים רשמי תל אביב

2. עדי ורינת דגן בע"מ

3. עדי דגן

תעודת השלמה

פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983

תעודה מאת רשם בית המשפט

על-פי תקנה 7 לתקנות החברות [פירוק] תשמ"ז 1987

ביום 10.4.2011 הוגשה בקשה לפירוק החברה : עדי ורינת דגן בע"מ ח.פ 51-261391-0

הבקשה הוגשה על-ידי: הנושה.
החברה הגישה דו"ח על-פי התקנה 3 (ב) לתקנות החברות [פירוק], התשמ"ז 1987 להלן – תקנות הפירוק.

3. בהתאם לתקנה 6 לתקנות הפירוק פורסמה הבקשה לפירוק ברשומות ובעיתון יומי, כדלקמן:
א. ברשומות בילקוט הפרסומים מס' 6314 מיום 3.11.2011
ב.. בעיתון יומי בשפה העברית The Marker ביום 10.10.2011

בהתאם לתקנה 7 לתקנות החברות [פירוק] התשמ"ז – 1987, ניתנת בזה תעודה מאת פקיד בית המשפט שהרשם הסמיך אותו לכך, המאשרת כי מולאו כל הוראות התקנות הנוגעות להגשת בקשת הפירוק.

1 מתוך 2