הדפסה

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נ' רוזנטל ואח'

לפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין

תובעים

1. פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ

נגד

נתבעים
1. תומר רוזנטל

2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

לכבוד
  
הזמנה שהוחזרה מהדואר ללא מסירה

הזמנה ליום : __11.2.2013_______________
שנשלחה ל  : ___ולרי חייקין______________
לכתובת ____קדרון 14אשדוד___________________

בתיק הפלילי/אזרחי שדלעיל  והוחזרה

מהדואר ללא מסירה עם הערה:
 [  ] לא נדרש
 
עליכם לאתר את הכתובת הנכונה ולעדכן בתיק בית המשפט.
המזכירות תשלח זימון חדש על פי הכתובת המעודכנת, בדואר רשום עם אישור מסירה.
   
בברכה,
 
מזכירות בית המשפט
 
ניתנה ביום 06 דצמבר 2012