הדפסה

פסטרנק ואח' נ' פרנקו ואח'

בפני
כבוד הרשמת- השופטת עינת רביד

תובעים

 1. דפנה פסטרנק
 2. רמי אברהם שלמור
 3. אירינה שלמור
 4. לבנה מכלוף
 5. אהרן מכלוף
 6. דבורה טרודה קורנפלד
 7. לאה בילוגורסקי
 8. אריאל יוסף רוזנשטיין
 9. אוריאל רוזנשטיין
 10. עובדיה זיו
 11. יעקב שרון
 12. רויטל גיל
 13. סיגלית שרם
 14. אילנית כהן
 15. אילנה רובס
 16. דן חיימוב
 17. רחל דז'בקו
 18. דורית דז'בקו
 19. רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ
 20. אילנה קשי
 21. שמעון קשי
 22. מירה אהרוני

נגד

נתבעים

 1. יוסף פרנקו
 2. דינה פרנקו

החלטה

המבקשים הם נתבעים בתביעה לפיצויים בסך של 2,500,001 ₪ בשל טענה להפרת הסכם לביצוע פרוייקט על פי תמ"א 38 לחיזוק מבנה כנגד רעידות אדמה (להלן: "ההסכם"). התובעים טענו בכתב התביעה כי המבקשים ממאנים כעת לחתום על בקשות שונות, דבר המסכל ביצוע ההסכם.
בין הצדדים התנהלה תביעה בפני המפקח על המקרקעין אשר הסתיימה בפסק דין ביום 30.8.15. בשל ההליכים בפני המפקח, הצדדים, בהסכמה, עיכבו את ההליכים בתיק זה לתקופה של חצי שנה, שהסתיימה במאי 2015. התובעים ביקשו לפתוח ההליכים מחדש, ובינתיים ניתן פסק הדין. כעת מוסכם גם על המבקשים כי אין עוד מקום לעיכוב ההליכים ולכן סוגיה זו אינה עוד בפני.
הסוגיה שנותרה במחלוקת בין הצדדים היא ייפוי הכוח להגשת התביעה. המבקשים טוענים כי ב"כ התובעים לא הציגו ייפוי כוח כנדרש להגשת תביעה זו.
אומר מייד כי נושא ייפוי כוח להגשת תביעה הוא נושא שבעובדה. ראו לעניין זה בספרו של גורן סוגיות בסדר הדין האזרחי, מהדורה 11, 2013, בעמ' 1370: "בלא הרשאה פורמלית אין עורך דין מוסמך לייצג לקוח ולפעול בשמו ובמקומו לצורך כל עניין, לרבות לצורך הליך משפטי. שאלת קיומה של הרשאה כאמור היא שאלה שבעובדה הטעונה הוכחה. במקרה אחד נחלקו הדעות בדבר תוקפו של יפוי כוח שניתן בעסקת קומבינציה לשימוש בהליך משפטי. נקבע כי לא ניתן לברר שאלה זו בהיבט המשפטי שלה בטרם יתברר ההיבט העובדתי שבה ולפני שייפוי הכוח יופקד בתיק בית המשפט."
ב"כ התובעים הפנה לסעיפים 7 ו- 8 לייפוי הכוח הבלתי חוזר, שצורף כנספח "ב" לתשובתו מיום 12.7.15 (להלן: "ייפוי הכוח") כייפוי הכוח המסמיך אותו להגיש את התביעה הנדונה. ב"כ המבקשים טוען כי ייפוי הכוח אינו מהווה ייפוי כוח להגשת תביעה זו, מכיוון שמדובר בייפוי בלתי חוזר המקובל בעסקאות נדל"ן ומטרתו לאפשר ביצוע פעולות במקרקעין לטובת צד ג' וכן פעולות נוספות הכרוכות בפרויקט אך הוא אינו מסמיך הגשת תביעת פיצויים כספיים של בעלי הדירות כנגד בעלי דירות אחרים בבניין.
בחנתי את ייפוי הכוח ולא מצאתי כי יש בו כדי לייפות את כוחם של באי כוח התובעים להגיש את התביעה בתיק זה. ייפוי הכוח הוא ייפוי כוח שכל מטרתו הבטחת עסקת המקרקעין הגלומה בהסכם בין החתומים על יו לבין הקבלן המוגדרת ברישא לייפוי הכוח "לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבנין ברחוב אלתרמן 28 בתל אביב, במסגרתו התחייבנו לביצוע פעולות קנייניות ותכנוניות שונות".
בסעיף 7 לייפוי הכוח כתוב: "לתבוע חלוקה, פינוי, חזקה, הסרת עיקול, תשלום שכר דירה, דמי חכירה וכל מיני זכויות ושינויים בנוגע לרכוש הנ"ל, להתנגד לחלוקה, לפרצלציה, הפרדה, שומת מיסים וכל מיני תביעות ודרישות הנוגעות ברכוש הנ"ל, לוותר על שיעבודים וכל מיני זכויות הנוגעות ברכוש הנ"ל, להתפשר, לבוא לכל מיני הסכמים, בעניינים הנוגעים ברכוש הנ"ל. ובסעיף 8 לייפוי הכוח כתוב: "לשם ביצוע הפעולות הנ"ל, להופיע בלשכת רישום המקרקעין, אגף מרשם הסדר מקרקעין, משרדיה של החברה המשכנת..., בתי המשפט מכל הדרגות,... בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער... לחתום על בקשות, ... תביעות, הגנות, ערעורים, פשרות וכל מסמך ונייר אחר ולעשות בדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנזקציה ברכוש הנ"ל או איזו שהיא פעולה הקשורה ברכוש הנ"ל וכל דבר ופעולה שבעל הרכוש רשאי לעשותם."
לטעמי, אין אפשרות לתת לייפוי הכוח את הפרשנות הרחבה שמבקש ב"כ התובעים לתת לו. אין בו הסמכה להגיש תביעת פיצויים בין בעלי הדירות לבין עצמם. ייפוי הכוח הגביל עצמו לביצוע ההסכם לפרויקט תמ"א 38 ולפעולות הקנייניות והתכנוניות הנדרשות לשם כך. תביעת הפיצויים בין בעלי הדירות אין בה כדי לקדם את ההסכם בין החותמים לבין הקבלן ואף לא את הפרויקט. אף התובעים עצמם ציינו בטענותיהם כי העילה של הגשת התביעה למפקח על המקרקעין שונה מן העילה הנדונה בתביעה זו (ראו למשל סעיף 5 לתגובה מיום 12.7.15) .
סוף דבר, איני מוצאת כי ייפוי הכוח לטובת צד ג' שהוצג בתביעה זו מספיק על מנת להוכיח כי ב"כ התובעים הוא מיופה הכוח מטעם כל התובעים להגשת תביעה זו. יחד עם זאת, כאמור, מדובר בעניין שבעובדה ולכן אני מאפשרת לב"כ התובעים להגיש לי ראיות להיותו מיופה כוח לעניין תביעה זו וזאת עד ליום 24.11.15.
מעקב מזכירות ליום 1.12.15.

ההחלטה ניתנה על ידי בשבתי כרשמת.

ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ו, 2 4 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.

חתימה