הדפסה

פנקר ארז נ' י.מ.ב קריית בנימין מרכז רפואי בע"מ

27 מאי 2015

לפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

התובעת
בתאל פנקר ארז ת.ז XXXXXX582
ע"י ב"כ: עו"ד יניב ברוך
-
הנתבעת
י.מ.ב קריית בנימין מרכז רפואי בע"מ ח.פ 51426881

פסק דין

1. בתיק זה התקיים דיון בתאריך 29.4.15 אליו לא התייצבה הנתבעת ו/או מי מטעמה. במסגרת החלטה שניתנה בו ביום נקבע כי על הנתבעת להגיב תוך 15 יום לבקשת התובעת למחוק כתב ההגנה שהוגש בגין אי התייצבות הנתבעת וליתן פסק דין על יסוד האמור בתביעה. כמו כן, נקבע כי בהעדר תגובה תתקבל הבקשה (להלן: ההחלטה). משכך, בהעדר תגובה מטעם הנתבעת על פי ההחלטה נמחק כתב ההגנה מחוסר מעש.

2. אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע ת כדלקמן:
א. פיצויי פיטורים בסך של 20,063 ₪ .
ב. פדיון חופש בסך של 7,084 ₪.
ג. הפרשות לפנסיה בסך של 2,000 ₪.
ד. דמי הבראה בסך של 5,235 ₪.
הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 9.9.14, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. כן ישלם הנתבעת לתובע ת סך של 1,000 ₪ – בגין הוצאות משפט.

4. על הנתבעת לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

5. באשר לבקשת התובעת לצירוף נתבע נוסף לתיק הרי משמדובר בתיקון כתב תביעה כאשר מועד החיוב כלפי הנתבע הנוסף אותו מבקשת התובעת להוסיף יחול רק ממועד בו יוגש כתב תביעה מתוקן אשר יכלול את כל הסעדים כנגד נתבע זה, ומהסתיים ההליך המשפטי כנגד הנתבעת המ קורית בתיק במסגרת פ סק דין זה, סבור ביה"ד כי אין לקשור בשלב בו מצויה תביעה זו בין התביעה הנוספת אותה מבקשת התובעת להגיש. בשים לב לאמור תתכבד התובעת ותגיש תביע חדשה נגד הנתבע אותו ביקשה לצרף במקביל לבקשתה ליתן פסק דין כנגד הנתבעת בתיק זה.

6. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבע.

ניתן היום, ט' סיוון תשע"ה, (27 מאי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .