הדפסה

פלח מכבי ואח' נ' פלח ואח'

בפני כב' סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

התובע/המבקש

ויקטור פלח מכבי

נגד

הנתבעים/המשיבים

  1. יוסף פלח
  2. בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

החלטה

1. להלן החלטתי בבקשת התובע לחיוב הנתבעים במתן גילוי מסמכים ספציפי.

2. להלן עיקר הטענות אשר העלה התובע בכתב תביעתו:

התובע הוא אחיינו של נתבע 1, ובמועדים הרלוונטיים לתביעה התנהל על שם אביו המנוח אצל נתבע 2 חשבון בנק מס' 331954 (להלן: "חשבון הבנק"). במועדים הרלוונטיים לתביעה, ולאחר פטירת האב, נטל נתבע 1 לכיסו קצבת שאירים בסך של 24,226 ₪ ודמי שכירות בסך של 34,695.6 ₪, כספים אשר הגיעו לתובע. כמו כן, עובר לפטירת המנוח, העביר נתבע 1 מחשבון הבנק לחשבון הפרטי שלו (להלן: "חשבון הנתבע") סך של 320,000 ₪ וביום בו נפטר המנוח הוא שב והעביר סך של 15,000 ₪, וכן משך ממנו סך של 4,000 ₪ במזומן. יצוין כי כל הסכומים המפורטים לעיל הינם בערכים נומינליים.

התובע טוען כי הוא זכאי לקבל את הכספים לעיל, ומכאן התביעה אשר הגיש נגד שני הנתבעים על סך של כ-636,000 ₪.

3. להלן עיקר טענות ההגנה אשר העלה נתבע 1 מפני התביעה:

קצבת השאירים נשוא התביעה אכן התקבלה לחשבון הנתבע, אך זאת מאחר והתובע היה קטין אותה עת, ומכל מקום הכספים שימשו לטובת ולרווחת התובע. נתבע 1 הוסיף וטען כי התובע קיבל לידיו את דמי השכירות עבור חודש 2/07 וביחס לדמי השכירות עבור יתרת התקופה, חודשים 3/07-4/08, בנדון התנהל הליך בביה"ד הרבני, ולפיכך אין להעלות טענות לעניין זה בשנית בהליך זה. לגוף העניין, הוסיף הנתבע וטען כי הוא השתמש באותם כספים לצורך תשלומים שונים לאחר פטירת אביו המנוח של התובע . ביחס למשיכת כספים מחשבון הבנק , הנתבע טען כי כספים שנמשכו בחייו של המנוח, נמשכו על פי הוראותיו ובהתאם לייפ וי כוח אשר נתן בעוד כי כספים שנמשכו לאחר פטירתו שימשו בעיקר לכיסוי הוצאות כבודו האחרון.

4. במסגרת הבקשה עתר התובע לגילוי ספציפי של כל המסמכים המפורטים להלן:

א. דפי חשבון הנתבע המתנהל אצל נתבע 2, וזאת משנת 2002 ועד ליום 31.12.11.

ב. דפי חשבון בנק מס' 949014 המתנהל אצל נתבע 2, וזאת מיום פתיחתו ועד לשנת 2011, ולרבות מסמכי פתיחת החשבון.

ג. דפי חשבון בנק מס' 808585 המתנהל אצל נתבע 2, וזאת מיום פתיחתו ועד לשנת 2011, ולרבות מסמכי פתיחת חשבון.

ד. דפי חשבון בנק מס' 97218 המתנהל אצל נתבע 2, ואשר נפתח על ידי נתבע 1 על שם אחותו של התובע, החסויה גב' לירון פלח, וזאת מיום פתיחתו ועד לחודש 2/08.

ה. דפי חשבון בנק מס' 102688 המתנהל אצל נתבע 2, ואשר נפתח על ידי נתבע 1 על שם אחותו של התובע, החסויה גב' נתנאלה פלח, וזאת מיום פתיחתו ועד לחודש 8/08.

5. נתבע 1 מתנגד לבקשה בנימוק של העדר רלוונטיות ומטעמי סודיות בנקאית.

נתבע 2 הודיע בתגובתו לבקשה כי החשבונות המפורטים בסעיף 4(ב'-ג') לעיל אינם מוכרים
לו, בשל עיקרון הסודיות הבנקאית, הוא מנוע מלמסור את המסמכים ביחס לחשבונות
אחרים אלא על פי החלטה של בית המשפט, ובאשר לחשבונות המתנהלים על שם אחיותיו
החסויות של התובע, הרי מאחר והוא מונה להיות אפוטרופוס עליהן, המסמכים שהתבקשו
יימסרו לידיו ככל והם נמצאים בידיו.

6. שקלתי מכלול טענות הצדדים, ולא מצאתי ממש בבקשה.

7. על מנת להיעתר לבקשה, על התובע להראות כי המסמכים שהתבקשו רלוונטיים למחלוקת נשוא התביעה, ואין כך הדבר במקרה דנן.

8. ראשית כל יצוין כי בכתב התביעה נ טען כי נתבע 1 נטל קצבאות שאירים ודמי שכירות במהלך חודשים 2/07 – 4/08 ומשך כספים מחשבון הבנק במהלך החודשים ינואר – אוגוסט 2007.

לא ברור אפוא, מדוע עותר התובע לקבלת דפי חשבון ומסמכים שאינם מתייחסים כלל ועיקר למועדים הרלוונטיים לתביעה ומה הרלוונטיות של מסמכי פתיחת החשבונות.

9. יתרה מכך, מטענות הצדדים במשפט עולה כי המחלוקת ביניהם היא ביחס לשימוש שנעשה בכספים נשוא התביעה ובשאלה האם כספים שמשך נתבע 1 מחשבון הבנק לפני פטירת המנוח היתה על דעתו, אם לאו, והרי על מנת להכריע במחלוקת הנ''ל, אין צורך בחשיפת חשבון הנתבע, בוודאי ובוודאי לא לפרק הזמן הנדרש, משנת 2002 ועד לסוף שנת 2011.

10. בבקשתו לא טרח התובע ל פרט על שם מי התנהלו שני החשבונות כמפורט בסעיף 4 (ב'-ג') לעיל, מה הרלוונטיות שלהם למחלוקת נשוא התביעה ואף בכתב התביעה אין זכר לאותם חשבונות . יתרה מכך, מתגובת נתבע 2 עולה, כי החשבונות הנ''ל אינם מוכרים לו, זאת בניגוד לטענת התובע כאילו הם התנהלו אצל אותו נתבע.

11. הואיל והתובע מונה כאפוטרופוס על שתי אחיותיו החסויות, לירון ונתנאלה, אין הוא זקוק לצו בית משפט לקבלת דפי חשבון המתנהלים על שמן אצל נתבע 2. חשוב מכך, בהתחשב בטענות ובסעדים המפורטים בתביעה, לא ברורה הרלוונטיות של אותם דפי חשבון למחלוקת נשוא התביעה.

12. דומה כי בקשת התובע אינה אלא ניסיון דייג, ולכך אין לתת יד.

13. מכל הנימוקים לעיל, אני דוחה את הבקשה.

הוצאות הבקשה תישקלנה במסגרת פסק הדין שיינתן בתביעה.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ה, 26 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.