הדפסה

פלאפון תקשורת בע"מ נ' קרספין

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשמת הבכיר ה סיגל אלבו

מבקשת

אילנית קרספין

נגד

משיבה

פלאפון תקשורת בע"מ

החלטה

לפני התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב.

המשיבה הגישה כנגד המבקשת תביעה כספית בסכום של 38,764 ₪ לתשלום חוב בגין ציוד ושירותי תקשורת שסיפקה לנתבעת.

בתצהירה התומך בהתנגדות טוענת המבקשת, כי יש טעות בסכום החוב. לטענתה, חובה לנתבעת עומדת על 16,000 ₪, אותו היא מבקשת לשלם בתשלומים. אשר ליתרת החוב, טוענת המבקשת כי לפני שנה נטלה הלוואה מאדם פרטי וזה עשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי שלה לצורך התקשרות שלא כדין עם המשיבה.

הואיל והמבקשת מודה בחוב של 16,000 ₪, הרי שניתן בזה פסק דין חלקי המורה למבקשת לשלם למשיבה סך של 16,000 ₪. משהמשיבה לא התנגדה לפריסת החוב בתשלומים, אני קובעת כי הסכום ישולם בשמונה תשלומים שווים ורצופים בסך של 2,000 ₪ כל אחד. התשלום הראשון יבוצע עד ליום 1.9.15 והתשלומים הבאים בכל 1 לחודש שאחריו. לא ישולם אחד מן התשלומים במועדו, תועמד יתרת הסכום שלא שולם לפירעון מידי. איחור של עד 7 ימים לא ייחשב כהפרה.

אשר ליתרת סכום התביעה, הרי שטענות המבקשת כי מדובר בהתקשרות שבוצעה שלא על ידה, עשויה להקנות לה הגנה לכאורה בפני התביעה.
כידוע, מטרתו של הליך סדר הדין המקוצר הינה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו (ראו: ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו(3) 518, 524; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהד' שביעית, 1995), בעמ' 675. לפיכך נפסק כי גם מי שההגנה שבפיו דחוקה וסיכוייו לדחיית התביעה נגדו קטנים, יקבל מתן רשות להתגונן. במסגרת הדיון בבקשה למתן רשות להתגונן אין בית המשפט רשאי לקבוע עובדות או לקבוע מהימנות עדויות ואף טענה שהעלה הנתבע בעל-פה כנגד מסמך בכתב יכולה לבסס הגנה לכאורה (זוסמן, בעמ' 675-676, 678). ככל שהנתבע הציג הגנה לכאורה יש ליתן לו רשות להתגונן ואין לבדוק כיצד יצליח להוכיח את הגנתו או מהו טיב ראיותיו (ראו: ע"א 3374/05 אליהו אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ (פורסם בנבו)).

לפיכך, אני מורה על קבלת ההתנגדות באשר ליתרת סכום התביעה בסך של 22,764 ₪, בהתאם לסמכותי מכוח תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

לנוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר, ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראת תקנה 214ב' 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").
התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 30 יום, וכן תפרע את הפרשי האגרה אותם עליה לפרוע על-פי דין.
הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 45 יום מיום קבלת מסמכי התובעת כאמור.
היה והתובעת לא תגיש את המסמכים ולא תפרע את הפרשי האגרה בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור תמחק תביעתה.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ה, 02 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.