הדפסה

פלאפון תקשורת בע"מ ואח' נ' אסא ואח'

בפני
כבוד ה שופט אייל דורון

התובעת / הנתבעת שכנגד

פלאפון תקשורת בע"מ
ע"י עוה"ד זיסמן, אהרוני, גייר ושות'

נגד

הנתבע / התובע שכנגד

שלמה אסא
ע"י עוה"ד שושנה בן דוד ארז ו/או יצחק אוסמו

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע בתביעה ובתביעה שכנגד בהתאם לסעיף 79א. לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, בהסתמך על החומר הקיים בתיק וסיכומי הצדדים, בסכום כולל שייפסק בין סכום מזערי ("רצפה") וסכום מירבי ("תקרה") עליהם הוסכם, בצירוף שכ"ט עו"ד.

שבתי ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם הרבים, בחנתי בעיון את הסיכומים שהוגשו (לרבות מסמכים שצורפו ברשות לסיכומי הנתבעת שכנגד), ונתתי דעתי לטענות הצדדים.

לאחר שקלול הטענות ההדדיות, אני מחייב את הנתבעת שכנגד (התובעת) לשלם לתובע שכנגד (הנתבע) סכום כולל של 16,750 (ששה עשר אלף ושבע מאות וחמישים) ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,950 (אלפיים ותשע מאות וחמישים) ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום.

לאור הדרך המקוצרת בה הסתיים ההליך, אני מורה על השבת המחצית הראשונה של האגרה , בניכוי הסכום הקבוע בפרט 34 שבתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום ותטפל בביצוע החזר אגרה כאמור.

ניתן היום, כ"ב אב תשע"ה, 07 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.