הדפסה

פטרבונסקי ואח' נ' מדפי אטלס בע"מ ואח'

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
מדפי אטלס בע"מ ח.פ 513947614
להלן: "החברה"
ובעניין:

  1. צבי פטרבונסקי
  2. יחזקאל רוזנבאום

להלן: "המבקשים"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

נוכחים: עו"ד אביבה בורונובסקי בשם המבקש ים
אין הופעה מטעם החברה
עו"ד אלה חזוב בשם הכונ"ר
<#1#>

פרוטוקול
עו"ד בורונובסקי:
מנהלי החברה הוזמנו במסירה אישית.
עו"ד חזוב:
משהתמלאו ההליכים המקדמיים אין מניעה מלהורות על פירוק החברה.
<#2#>
החלטה
אני מורה על פירוק החברה על פי הוראות פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג 1983, וזאת בהעדר התנגדות.
אני ממנה את הכונ"ר כמפרק זמני של החברה.
נושאי משרה בחברה יתייצבו עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונ"ר על מנת למסור מידע בנוגע לעסקי החברה.
על המפרק הזמני להגיש דו"ח אודות הליכי הפירוק הזמני תוך 75 יום.
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ח סיוון תשע"ד, 26/06/2014 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

הוקלד על ידי מיטל פרוכט